Informacja o wynikach -Postępowanie na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno

Informacja o wynikach -Postępowanie na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno
 

Załączniki
Informacja o wynikach   230.841 KB

Zapytanie - Sondaż rynku. Postępowanie na zadanie pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno


Zapytanie - Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro). Postępowanie na zadanie  pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno”

Załączniki
Zapytanie -sondaż rynku   359.000 KB
Opis przedmiotu zamówienia   183.500 KB
Opis przedmiotu zamówienia -zestawienie   271.500 KB
Formularz ofertowy   354.500 KB
Formularz cenowy   282.500 KB
Wzór umowy   228.500 KB

Informacja o wynikach -Postępowanie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk

Informacja o wynikach. Zapytanie - Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro). Postępowanie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk.

Załączniki
Informacja o wynikach   52.000 KB

Zapytanie - Sondaż rynku. Postępowanie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk

Zapytanie - Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro). Postępowanie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk.


 

Załączniki
Zapytanie   422.423 KB
Formularz ofertowy   37.500 KB
Przedmiar robót   47.771 KB
Dokumentacja techniczna   6.744 MB