Informacja o wynikach postępowania pn. Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2016-2017.

Informacja o wynikach postępowania pn. Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2016-2017. Numer postępowania: BGP.271.1.2016.

Załączniki
Informacja o wynikach   961.455 KB

INFORMACJA

INFORMACJA

Załączniki
INFORMACJA   471.737 KB

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH
 

Załączniki
INFORMACJA O WYNIKACH   2.687 MB

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ?Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630?

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630”. Postępowanie nr DOŚ.271.2.2016.

Załączniki
Informacja o wynikach postępowania   2.325 MB

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ?Przebudowę drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653?

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653”. Postępowanie nr DOŚ.271.1.2016.

Załączniki
Informacja o wynikach postępowania   2.354 MB