Zapytanie - Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro). Postępowanie na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Motkowicach.

Zapytanie - Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro). Postępowanie na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Motkowicach.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   873.841 KB
formularz ofertowy   37.500 KB
Przedmiar robót   4.506 MB