Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.4.2017

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.4.2017. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018”,

Załączniki
Informacja o wynikach   380.575 KB

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o zawarciu aktu notarialnego

Informacja o zawarciu aktu notarialnego

Załączniki
Informacja o zawarciu aktu notarialnego   123.792 KB

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.2.2017

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.2.2017. Przetarg nieograniczony na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami.

Załączniki
Informacja o wynikach   368.875 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr BGP.271.3.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania nr BGP.271.3.2017. Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   319.505 KB

Informacja o wynikach postępowania BGP.271.1.2017

Informacja o wynikach postępowania BGP.271.1.2017 -  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Informacja o wynikach   372.707 KB

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nie ograniczonym pn:
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno"

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   267.402 KB

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH - Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno informuje, że w dniu 19.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 (ul. Wąska) w
Motkowicach od km O + 000 do km O + 244 plus 12 m2 rozjazdów, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km O + 000 do km O + 168 plus 16 m2 rozjazdów, 3. Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin - Bełk - Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495 numer postępowania: DOŚ.271.1.2017

Załączniki
Informacja o wynikach   3.302 MB

Informacja o wynikach postępowania DOŚ.271.1.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT
Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno informuje, że w dniu 19.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 I ul. Wąska I w Motkowicach od km O + 000 do km O + 244 plus 12 m2 rozjazdów, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km O + 000 do km O + 168 plus 16 m2 rozjazdów, 3. Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin - Bełk - Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495 ,numer postępowania: DOŚ.271.1.2017.

Załączniki
Informacja o wynikach   2.048 MB

Informacja o wynikach postępowania nr RL.271.1.2017

Informacja o wynikach postępowania nr RL.271.1.2017.

Przetarg nieograniczony pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno".

Załączniki
Informacja o wynikach   416.547 KB