główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.4.2017

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.4.2017. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018”,

Załączniki:
Informacja o wynikach 381 KB
artykuł nr 2

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego

artykuł nr 3

Informacja o zawarciu aktu notarialnego

Informacja o zawarciu aktu notarialnego

artykuł nr 4

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.2.2017

Informacja o wynikach postępowania nr BGP.271.2.2017. Przetarg nieograniczony na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami.

Załączniki:
Informacja o wynikach 369 KB
artykuł nr 5

Informacja o unieważnieniu postępowania nr BGP.271.3.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania nr BGP.271.3.2017. Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018