Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie -powtórzone

Zapytanie – Sondaż rynku  (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro)

Zamawiający: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

 Zamówienie pn.:  Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie, w ramach projektu współfinansowanego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017r.”

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   513.589 KB
Formularz ofertowy   38.000 KB
Umowa   122.500 KB
PRZEDMIAR   35.961 KB
Dokumentacja techniczna   5.095 MB

Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie

Zapytanie – Sondaż rynku  (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro)

Zamawiający: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

 Zamówienie pn.:  Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie, w ramach projektu współfinansowanego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017r.”

 

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   63.103 KB
Formularz ofertowy   38.000 KB
Wzór umowy   122.500 KB
PRZEDMIAR   35.961 KB
Dokumentacja techniczna   5.095 MB

Informacja o wynikach - Dostawa pomocy dydaktycznych

Informacja o wynikach postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie

Załączniki
Informacja o wynikach   346.203 KB

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro)

 

Zamówienie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie”, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Imielno”.