Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice - Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391.

Informacja z otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice – Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391. Postępowanie znak: DOŚ.271.1.2018

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert   150.183 KB

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice - Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice – Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391. Postępowanie znak: DOŚ.271.1.2018

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   2.337 MB
SIWZ   219.000 KB
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10   133.981 KB
SST droga Sobowice -Bełk   192.263 KB