Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: BGP.271.1.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: BGP.271.1.2018. Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   349.497 KB

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019
Numer referencyjny: BGP.271.1.2018
 

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   713.738 KB
SIWZ z zał. od nr 1 do nr 7   3.834 MB

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie:Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno PKZ.271.9.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno PKZ.271.9.2018

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   314.590 KB

Przetarg nieograniczony na; Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno, postępowania znak: PKZ.271.9.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: PKZ.271.4.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: PKZ.271.4.2018. Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno.

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   377.306 KB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert: Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507.
Postępowanie nr: DOŚ.271.2.2018


Załączniki
Informacja z otwarcia ofert   377.055 KB

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów ? Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny ? Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507.

Postępowanie nr: DOŚ.271.2.2018

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno. Postępowanie: PKZ.271.4.2018

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno. Postępowanie: PKZ.271.4.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA nr PKZ.271.3.2018: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno.

Załączniki
Informacja o unieważnieniu postępowania   263.169 KB

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno. Postępowanie: PKZ.271.3.2018

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice - Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391.

Informacja z otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice – Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391. Postępowanie znak: DOŚ.271.1.2018

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert   150.183 KB

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice - Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice – Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391. Postępowanie znak: DOŚ.271.1.2018

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   2.337 MB
SIWZ   219.000 KB
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10   133.981 KB
SST droga Sobowice -Bełk   192.263 KB