główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach: postępowanie znak BGP.271.1.2018

Informacja o wynikach: postępowanie znak BGP.271.1.2018.

Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019”

Załączniki:
Informacja o wynikach 351 KB
artykuł nr 2

Informacja o wynikach: postępowanie znak PKZ.271.9.2018.

Informacja o wynikach: postępowanie znak PKZ.271.9.2018. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno.

Załączniki:
Informacja o wynikach 302 KB
artykuł nr 3

Informacja o wynikach:postępowanie znak DOŚ.271.2.2018

Informacja o wynikach:

 Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów - Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny - Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich   Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507

Załączniki:
Informacja o wynikach 398 KB
artykuł nr 4

Informacja o wynikach: postępowanie znak PKZ.271.4.2018.

Informacja o wynikach - Postępowanie: PKZ.271.4.2018. Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno.

Załączniki:
Informacja o wynikach 132 KB
artykuł nr 5

Informacja o wynikach: postępowanie znak DOŚ.271.1.2018

Informacja o wynikach: postępowanie znak DOŚ.271.1.2018. Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej 326005 T Sobowice – Bełk od km 0 + 588 do km 1 + 391.

Załączniki:
Informacja o wynikach 142 KB