główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach -Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej

Informacja o wynikach -Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej. Postępowanie: PKZ.271.4.2019

Załączniki:
Informacja o wynikach 343 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej

Zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej” w ramach projektu pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno".

Postępowanie nr PKZ.271.4.2019

artykuł nr 3

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”. Postępowanie: PKZ.271.2.2019

Załączniki:
Informacja o wynikach 307 KB
artykuł nr 4

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V” -modyfikacja Zapytania ofertowego

MODYFIKACJA TREŚCI Zapytania ofertowego

Dot. postępowania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

W odpowiedzi na wniosek w zakresie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania w ten sposób, że wprowadza do niego następujące zmiany:

  1. Pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:

„Miejsce składowania odpadu – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.”

 

Reszta postanowień Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy

Zbigniew Huk

artykuł nr 5

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”. Postępowanie znak: PKZ.271.2.2019

Załączniki:
Wzór umowy 20 KB
Zapytanie ofertowe 23 KB