główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”. Postępowanie: PKZ.271.2.2019

Załączniki:
Informacja o wynikach 307 KB
artykuł nr 2

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V” -modyfikacja Zapytania ofertowego

MODYFIKACJA TREŚCI Zapytania ofertowego

Dot. postępowania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

W odpowiedzi na wniosek w zakresie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania w ten sposób, że wprowadza do niego następujące zmiany:

  1. Pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:

„Miejsce składowania odpadu – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.”

 

Reszta postanowień Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy

Zbigniew Huk

artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”. Postępowanie znak: PKZ.271.2.2019

Załączniki:
Wzór umowy 20 KB
Zapytanie ofertowe 23 KB
artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -kompleksowe przygotowanie i realizacja - XI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

Załączniki:
Informacja o wynikach 269 KB
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej

Zaproszenie do składania ofert

na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.:

XI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

 

 

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 772 KB