główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno - edycja 2019

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno – edycja 2019. Postępowanie: PKZ.271.3.2019

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin - Bełk - Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882

Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony -Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882. Postępowanie: DOŚ.271.2.2019

Załączniki:
Załącznik 691 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na:Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin Bełk Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882

Przetarg nieograniczony na:Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882

Postepowanie: DOŚ.271.2.2019

artykuł nr 4

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Postępowanie znak: RL.271.2.2019

Załączniki:
Zbiorcze zestawienie ofert 39 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno.

Numer referencyjny: RL.271.2.2019