Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno.

Numer referencyjny: RL.271.2.2019

 

Przetarg nieograniczony: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów Kamieniec Dzierszyn nr ewid. 360 w Dzierszynie Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 38/1, 33, 293 w Helenówce Zadanie 3: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 / ul. Cmentarna / w Motkowicach Zadanie 4: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1117 / ul. Kresowa / w Motkowicach

Przetarg nieograniczony: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów – Kamieniec – Dzierszyn nr ewid. 360 w Dzierszynie Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 38/1, 33, 293 w Helenówce Zadanie 3: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 / ul. Cmentarna / w Motkowicach Zadanie 4: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1117 / ul. Kresowa / w Motkowicach.

Postępowanie znak: DOŚ.271.1.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Postępowanie znak: RL.271.1.2019

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   48.336 KB

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno.

Numer referencyjny: RL.271.1.2019