główna zawartość
artykuł nr 1

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno.

Postępowanie znak: OŚR.271.1.2020

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Imielno - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obręb 09 Jakubów działka nr ewiden. 135/1 o pow.0,35 ha
Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 464 KB
artykuł nr 3

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie

Przetarg nieograniczony: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Postępowanie znak: PKZ.271.2.2020