główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa laptopów w ramach grantu „zdalna Szkoła+”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Dostawa laptopów w ramach grantu „zdalna Szkoła+”

artykuł nr 2

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VI”

Postępowanie: PKZ.271.3.2020

artykuł nr 3

Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej

Zaproszenie do składania ofert

na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.:

XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

Postępowanie: PKZ.271.1.2020

artykuł nr 4

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2020r.

artykuł nr 5

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2020 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno
w 2020 roku”