główna zawartość
artykuł nr 1

Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej

Zaproszenie do składania ofert

na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.:

XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

Postępowanie: PKZ.271.1.2020

artykuł nr 2

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2020r.

artykuł nr 3

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2020 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno
w 2020 roku”