główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie nr DOD.271.1.2021 „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”

Przedmiotem zamówienia inwestycji jest przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Imielno.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie o nr ewid. 1 od km 0+000 do km 0+080

i  80  od km 0+000 do km 0+255

Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzwinie o nr ewid.  162  od km 0+000 do km 0+ 210

Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygodzie o nr ewid.  847 od km 0+395 do km 0+615

 

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/26160/details