HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY IMIELNO

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY IMIELNO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENACH NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IMIELNO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENACH NIEZAMIESZKAŁ YCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IMIELNO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IMIELNO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IMIELNO