Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2016-02-10 07:27
Dział: Urząd > Organizacje pożytku publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu w 2015 roku
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2016-02-10 07:26
Dział: Urząd > Organizacje pożytku publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu w 2015 rokuSprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót