Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2014-10-09 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach -Postępowanie na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2014-10-09 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach -Postępowanie na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót