Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-07-03 15:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2017-07-03 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
3. Data: 2017-07-03 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
4. Data: 2017-07-03 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
5. Data: 2017-07-03 15:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
6. Data: 2017-07-03 15:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"
Wykonanie: Ewa Seweryn
7. Data: 2017-07-03 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na; ?Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów? ?Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów? ?Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495?
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót