Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-09-26 21:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2017-09-25 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami
Wykonanie: Ewa Seweryn
3. Data: 2017-09-25 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami
Wykonanie: Ewa Seweryn
4. Data: 2017-09-25 15:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami
Wykonanie: Ewa Seweryn
5. Data: 2017-09-25 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami
Wykonanie: Ewa Seweryn
6. Data: 2017-09-25 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na; ?Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami?
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót