Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-10-11 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami.
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2017-10-11 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami.
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót