Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-11-16 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018
Wykonanie: Ewa Seweryn
2. Data: 2017-11-16 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018
Wykonanie: Ewa Seweryn

powrót