główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa

Kadencja 2018-2023

Komisja Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:

1. Kukuryk Stanisław - przewodniczący Komisji

2. Domagała Stanisław

3. Świetlik Józef

4. Zygan Zdzisław

5. Misztal Michał

6. Zawada Jan

7. Deka Gabriela

 

Załączniki:
Załącznik152 KB
Załącznik105 KB