główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 54.2018

Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Imielno na lata 2019-2026 oraz projektu budżetu Gminy Imielno na 2019 rok