główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV.27.2019

UCHWAŁA NR IV.27.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok