główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV.30.2019

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023”