UCHWAŁA Nr XXXII.221.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

UCHWAŁA Nr XXXII.221.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.221.2018   99.545 KB