główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Strona główna (1)

Dane podstawowe (1)

Godziny urzędowania (1)

Program RODZINA 500+ (7)

DOBRY START (1)

Organizacje pożytku publicznego (6)

Organizacje pożytku publicznego (0)

Struktura organizacyjna (10)

Ogłoszenia o konkursach (4)

Ogłoszenia o konkursach (0)

2016 rok (3)

2018 rok (0)

2019 rok (0)

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia (0)

Komunikaty i ogłoszenia (91)

2015 rok (35)

2016 rok (30)

2017 rok (1)

2018 rok (51)

2019 rok (29)

Zaproszenia (0)

Zaproszenie (3)

2017 rok (0)

2018 rok (1)

2019 rok (48)

Nabór pracowników (0)

Nabór pracowników (0)

Nabór na stanowisko pracownicze 2012 rok (1)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownicze 2012 rok (1)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko (2)

Nabór na stanowisko urzędnicze 2010 rok (3)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko 2010 rok (2)

Nabór na stanowisko urzędnicze 2011 rok (1)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko 2011 rok (2)

Nabór na stanowisko urzędnicze 2013 rok (1)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko 2013 rok (2)

Nabór na stanowisko urzędnicze 2014 rok (2)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko 2014 rok (1)

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie (2)

II Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie (1)

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE (1)

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko w 2016 roku (3)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (2)

2017 rok (0)

2018 rok (0)

2019 rok (1)

Wybory (1)

Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2011 (8)

Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (9)

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (7)

Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (2)

Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (3)

Wybory samorządowe 2014 (22)

Wybory do Izb Rolniczych (4)

Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 (2)

Referendum ogólnokrajowe (10)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (13)

Wybory samorządowe 2018 (21)

Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2020-2023 (2)

Wybory Prezydenta RP (12)

Wybory do Izb Rolniczych 2019 rok (0)

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (1)

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI (21)

2017 rok (2)

2018 rok (3)

2019 rok (0)

Ochrona Danych Osobowych- RODO (5)

Realizacja Projektów (1)

Wójt Gminy (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zarządzenia (1)

Zarządzenia (0)

Zarządzenia 2004 rok (20)

Zarządzenia 2005 rok (44)

Zarządzenia 2006 rok (28)

Zarządzenie 2007 rok (69)

Zarządzenia 2008 rok (40)

Zarządzenia 2009 rok (51)

Zarządzenia 2010 rok (51)

Zarządzenia 2011 rok (53)

Zarządzenia 2012 rok (66)

Zarządzenia 2013 rok (62)

Zarządzenia 2014 rok (65)

Zarządzenia 2015 rok (87)

Zarządzenia 2016 rok (58)

Zarządzenia 2017 rok (60)

Zarządzenia 2018 rok (61)

Zarządzenia 2019 rok (51)

Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok (0)

Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok (1)

Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok (1)

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok (1)

Obwieszczenia i zawiadomienia (5)

Zastępca Wójta Gminy (0)

Sekretarz Gminy (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (0)

Przewodniczący Rady (5)

Skład Rady (8)

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 (3)

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 (1)

Sesje (35)

Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 (33)

Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 (6)

Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy (6)

Plany pracy Rady Gminy (15)

Interpelacje i zapytania radnych (2)

Protokoły (47)

Protokoły (0)

Protokoły 2012 rok (9)

Protokoły 2013 rok (10)

Protokoły 2011 rok (6)

Protokoły 2010 rok (8)

Protokoły 2014 rok (9)

Protokoły 2015 rok (9)

Protokoły 2016 rok (8)

Protokoły 2017 rok (7)

Protokoły 2018 rok (10)

Protokoły 2019 rok (3)

Uchwały Rady Gminy (0)

Rok 2006 (40)

Rok 2005 (38)

Rok 2004 (50)

Rok 2003 (1)

Rok 2007 (47)

Rok 2008 (51)

Rok 2009 (32)

Rok 2010 (50)

Rok 2011 (55)

Rok 2012 (54)

Rok 2013 (47)

Rok 2014 (61)

Rok 2015 (60)

Rok 2016 (53)

Rok 2017 (65)

Rok 2018 (61)

Rok 2019 (35)

Projekty uchwał 2011 rok (55)

Projekty uchwał 2012 rok (49)

Projekty uchwał 2013 rok (33)

Projekty uchwał 2014 rok (49)

Projekty uchwał 2015 rok (60)

Projekty uchwał 2016 rok (51)

Projekty uchwał 2017 rok (62)

Projekty uchwał 2018 rok (49)

Projekty uchwał 2019 rok (35)

Dyżury radnych (4)

Komisje Rady (1)

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa (0)

Przedmiot działania (3)

Skład osobowy (7)

Plan pracy (14)

Posiedzenia komisji (2)

Protokoły Komisji 2014 rok (5)

Protokoły Komisji 2015 rok (7)

Protokoły Komisji 2016 rok (6)

Protokoły Komisji 2017 rok (140)

Protokoły Komisji 2017 rok (6)

Protokoły Komisji 2018 rok (1)

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska (1)

Przedmiot działania (3)

Skład osobowy (7)

Plan pracy (14)

Protokoły Komisji 2012 rok (4)

Protokoły Komisji 2011 rok (6)

Posiedzenia komisji (3)

Protokoły Komisji 2014 rok (5)

Protokoły Komisji 2015 rok (7)

Protokoły Komisji 2016 rok (6)

Protokoły Komisji 2017 rok (6)

Protokoły Komisji 2018 rok (0)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)

Przedmiot działania (2)

Skład osobowy (7)

Plan pracy (14)

Posiedzenia komisji (2)

Protokoły Komisji 2014 rok (5)

Protokoły Komisji 2015 rok (7)

Protokoły Komisji 2016 rok (6)

Protokoły Komisji 2017 rok (6)

Protokoły Komisji 2018 rok (1)

Komisja Rewizyjna (0)

Skład osobowy (6)

Plan pracy (14)

Posiedzenia komisji (2)

Protokoły Komisji 2014 rok (8)

Protokoły Komisji 2015 rok (7)

Protokoły Komisji 2016 rok (9)

Protokoły Komisji 2017 rok (8)

Protokoły Komisji 2018 rok (1)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)

Skład osobowy (1)

Urząd Stanu Cywilnego (2)

Samodzielne stanowiska (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

Statut (5)

Regulamin (6)

Rejestr umów (1)

Budżet (0)

Budżet Gminy na 2004 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2004 rok (1)

Uchwały okołobudżetowe (1)

Budżet Gminy na 2005 rok (0)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2005 rok (1)

Budżet Gminy na 2006 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2006 rok (1)

Budżet Gminy na 2007 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2007 rok (1)

Budżet Gminy na 2008 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok (1)

Budżet Gminy na 2009 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok (1)

Budżet Gminy na 2010 rok (1)

Sprawozdania finanoswe za 2010 rok (1)

Budżet Gminy na 2011 rok (1)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku (1)

Sprawozdania finanoswe 2011 rok (4)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok (1)

Bilans Gminy Imielno za 2011 rok (2)

Budżet Gminy na 2012 rok (1)

Sprawozdania finanoswe 2012 rok (8)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku (0)

Bilans Gminy Imielno za 2012 rok (1)

Budżet Gminy na 2013 rok (3)

- Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku (1)

- Sprawozdania finanoswe 2013 rok (16)

Bilans Gminy Imielno za 2013 rok (4)

Budżet Gminy na 2014 rok (1)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku (0)

Sprawozdania finansowe 2014 rok (12)

Bilans Gminy Imielno za 2014 rok (5)

Emisja obligacji (4)

Budżet Gminy na 2015 rok (2)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku (0)

Sprawozdania finansowe 2015 rok (21)

Bilans Gminy Imielno za 2015 rok (1)

Budżet Gminy na 2016 rok (1)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku (1)

Sprawozdania finansowe 2016 rok (1)

Bilans Gminy Imielno za 2016 rok (1)

Budżet Gminy na 2017 rok (0)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku (0)

Sprawozdania finansowe 2017 rok (0)

Bilans Gminy Imielno za 2017 rok (0)

Budżet Gminy na 2018 rok (1)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku (0)

Sprawozdania finansowe 2018 rok (1)

Bilans Gminy Imielno za 2018 rok (6)

Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok (2)

Budżet Gminy na 2019 rok (1)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku (0)

Sprawozdania finansowe 2019 rok (0)

Bilans Gminy Imielno za 2019 rok (0)

Opinie RIO (27)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (15)

Podatek od środków transportowych (10)

Podatek rolny (14)

Podatek leśny (4)

Podatek od posiadania psów (1)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (12)

Wprowadzenie opłaty administracyjnej (1)

Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (1)

Opłata targowa (3)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (0)

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0)

Informacje Urzędu (0)

Protokoły kontroli, wystąpienia i zalecenia pokontrolne (3)

Ustalenia pokontrolne (0)

2006 rok (0)

2005 rok (1)

2010 rok (2)

2011 rok (4)

2012 rok (5)

2013 rok (5)

2014 rok (9)

2015 rok (2)

2016 rok (3)

2017 rok (5)

2018 rok (4)

2019 rok (1)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Rok 2007 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

2014 rok (0)

2015 rok (0)

2016 rok (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

2017 rok (0)

Rok 2005 (1)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Rok 2013 (3)

2014 rok (0)

2015 rok (1)

2016 rok (0)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (0)

Informacja publiczna (1)

Petycje (1)

Petycje do Wójta Gminy Imielno (0)

2016 (1)

Petycje do Wójta Gminy Imielno (1)

Petycje do Rady Gminy Imielno (1)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 (1)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 (1)

2017 rok (0)

Petycje do Wójta Gminy Imielno (1)

Petycje do Rady Gminy Imielno (1)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 (1)

2018 rok (0)

Petycje do Wójta Gminy Imielno (1)

Petycje do Rady Gminy Imielno (1)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 (1)

2019 rok (0)

Petycje do Wójta Gminy Imielno (1)

Petycje do Rady Gminy Imielno (0)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 (0)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY (2)

Zagospodarowanie przestrzenne (37)

Inwestycje gminne (3)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno (4)

Gospodarka komunalna (3)

Pozostałe (0)

Informacja o zabytkach (2)

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (1)

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (1)

Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (1)

Ochrona środowiska (10)

Informacja o środowisku (57)

Informacja o środowisku 2014 rok (10)

Informacja o środowisku 2015 rok (17)

Informacja o środowisku 2016 rok (21)

Informacja o środowisku 2017 rok (17)

Informacja o środowisku 2018 rok (9)

Informacja o środowisku 2019 rok (2)

Plan gospodarki niskoemisyjnej (4)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest (3)

Czyste powietrze (1)

Jak segregować odpady - Informacje (2)

Program "AURA" (1)

Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim (1)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno (1)

Odnawialne Źródła Energii (7)

Publicznie dostępny wykaz danych (1)

Jednostki organizacyjne (3)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2)

Ogłoszenia (13)

Aktualności (7)

Kontakt (1)

Budżet Jednostki (1)

Kierownictwo (4)

Statut (7)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Gminna Biblioteka Publiczna (2)

Gminna Biblioteka Publiczna (3)

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Motkowicach (2)

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzwinie (1)

Kontakt (5)

Kierownictwo (1)

Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej (3)

Statut (3)

Gminny Ośrodek Zdrowia (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (2)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie (1)

Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie (2)

Protokoły 2016 rok (1)

Uchwały 2016 rok (1)

Protokoły 2017 rok (0)

Uchwały 2017 rok (0)

Uchwały 2018 rok (0)

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (5)

Aktualności (2)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Placówki oświatowe (2)

Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie (15)

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie (16)

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach (18)

Centrum Usług Wspólnych (1)

Aktualności (11)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (0)

Ochrona Danych Osobowych - RODO (2)

Jednostki pomocnicze (2)

Sołectwa (2)

Statut Sołectwa (1)

Wykaz sołtysów (3)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Stowarzyszenia zwykłe (2)

Rejestr Instytucji Kultury (7)

Kontrola zarządcza (0)

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 (0)

Oświadczenia majątkowe (29)

Pracownicy Urzędu 2003 rok (3)

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2003 rok (3)

Rada Gminy 2003 rok (3)

Oświadczenia majątkowe za 2005 rok Radni Rady Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za 2005 rok Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (1)

Oświadczenia majątkowe 2006 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy i radnych - XII.2006 rok (1)

Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej 2006 (1)

Oświadczenia majątkowe radni 2006 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych 2006 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 2006 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu za 2007 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu za 2008 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok (1)

Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok (1)

Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP (2)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok (2)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. (2)

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok (1)

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok (1)

Kontrola zarządcza (0)

Kontrola zarządcza za 2015 rok (7)

Kontrola zarządcza za 2016 rok (8)

Kontrola zarządcza za 2017 rok (8)

Kontrola zarządcza za 2018 rok (8)

Informacje nieudostępnione (0)

Redakcja Biuletynu (1)