główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 40.2020

Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 13:29

2. Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok

ZGŁOSZENIE DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

ZGŁOSZENIE DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 08:32

3. Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok

INFORMACJA DO RAPORTU GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

INFORMACJA DO RAPORTU GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 08:30

4. Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok

RAPORT O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

RAPORT O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2019 ROK

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 08:29

5. 2020 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 13:37

6. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 39.2020

Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2020 rok

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 13:06

7. Sprawozdania finansowe 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Gmina Imielno

Utworzony: 2020-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 10:54

8. Aktualności

Ogłoszenie - wydawanie paczek żywnościowych

OGŁOSZENIE ================================== Wydawanie paczek żywnościowych dla osób objętych programem pomocy żywnościowej CARITAS (III tura) na lata 2019-2020 skierowanych przez MGOPS w Jędrzejowie oraz dla mieszkańców miejscowości KARCZUNEK i DALECHOWY odbędzie się w dniu 08.07.2020 r. (środa) w godz. od 12 do 17 z magazynu na terenie tutejszej parafii. Ze względu na stan epidemiologiczny prosimy stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym zakresie. (Odbieranie żywnośc...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 16:40

9. 2020 rok

Ogłoszenie - wydawanie paczek żywnościowych

OGŁOSZENIE ================================== Wydawanie paczek żywnościowych dla osób objętych programem pomocy żywnościowej CARITAS (III tura) na lata 2019-2020 skierowanych przez MGOPS w Jędrzejowie oraz dla mieszkańców miejscowości KARCZUNEK i DALECHOWY odbędzie się w dniu 08.07.2020 r. (środa) w godz. od 12 do 17 z magazynu na terenie tutejszej parafii. Ze względu na stan epidemiologiczny prosimy stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym zakresie. (Odbieranie żywnośc...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 16:35

10. Informacja o środowisku 2020 rok

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania DOŚ.6220.4.328.2015.2017.2019.2020

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania DOŚ.6220.4.328.2015.2017.2019.2020

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 14:02

11. Ogłoszenia przetargów 2020 rok

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych p...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Postępowanie znak: OŚR.271.1.2020

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 13:55

12. Opinie RIO

Uchwała Nr 101/2020 RIO w Kielcach

Uchwała Nr 101/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Imielno w sprawie absolutorium

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 08:11

13. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 roku

POSTANOWIENIE NR 69/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 czerwca 2020 ...

POSTANOWIENIE NR 69/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Imielno

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 08:20

14. 2020 rok

Dostawa laptopów w ramach grantu „zdalna Szkoła+”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro „Dostawa laptopów w ramach grantu „zdalna Szkoła+”

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 15:10

15. 2020 rok

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny - Informacja

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 10:36

16. Gminny Ośrodek Zdrowia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Kierownika GOZ

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W IMIELNIE ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, tel.413851222, e-mail: gozimielno@onet.pl ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DO SPRAW LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W IMIELNIE, UL. CMENTARNA 5, 28-313 IMIELNO, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 10:30

17. 2020 rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Kierownika GOZ

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W IMIELNIE ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, tel.413851222, e-mail: gozimielno@onet.pl ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DO SPRAW LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W IMIELNIE, Z SIEDZIBĄ W IMIELNIE, UL. CMENTARNA 5, 28-313 IMIELNO, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 10:25

18. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe radnych za 2019

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 09:32

19. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe pracowników za 2019

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 09:23

20. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2020

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 09:11