Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018 rok

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2018

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 15:03

2. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 11:00

3. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 10:59

4. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 10:26

5. Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 10:22

6. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 47.2018

ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 14:47

7. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 49.2018

ZARZĄDZENIE NR 49.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uzupełniającego naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Imielno

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 10:46

8. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 48.2018

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zapewnienia ochrony lokali wyborczych na czas przerwy wgłosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018roku

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 10:41

9. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 10:19

10. Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednost...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 10:17

11. 2018 rok

Uzupełniający nabór ankiet - OZE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Imielno zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych o możliwości składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego. Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygn...

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 09:35

12. Odnawialne Źródła Energii

Uzupełniający nabór ankiet

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Imielno zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych o możliwości składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego. Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygn...

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 09:32

13. 2018 rok

"Mała Książka - Wielki Człowiek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie została zakwalifikowana do projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", skierowanym do trzyletnich czytelników biblioteki. Więcej informacji w załączniku.

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 13:16

14. Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Wójta Gminy Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 4.05.2018r. Udzielono odpowiedzi w dniu 18.05.2018r. 2. Prezes Zarządu Ad...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 12:41

15. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy - korekta

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy - korekta

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 19:27

16. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy - korekta

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy - korekta

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 19:24

17. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018 rok

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 19:19

18. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018 rok

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 19:07

19. Wybory samorządowe 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 01 października 2018 r. ...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Imielno Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach III postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuj...

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 08:23

20. Protokoły 2018 rok

Protokół Nr XXXI.2018

Protokół Nr XXXI.2018 z sesji Rady Gminy W imielnie z dnia 27 lipca 2018 roku

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:48