Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ochrona Danych Osobowych- RODO

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 14:40

2. Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:27

3. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:23

4. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:22

5. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:20

6. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:09

7. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:08

8. Projekty uchwał 2018 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:07

9. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 11:37

10. DOBRY START

Dobry Stary - materiały informacyjne

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 09:09

11. Wybory samorządowe 2018

Uchwała Nr XLIV/623/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 roku

Uchwała Nr XLIV/623/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podziału obszaru województwa Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:53

12. Ogłoszenia przetargów 2018 rok

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gr...

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatko...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 13:38

13. 2018 rok

Komunikaty sygnalizacyjne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Jędrzejowie informuje , że na stronie http://www.piorin.gov.pl/sygn/start.php zostały zamieszczone komunikaty sygnalizacyjne o zwalczaniu zarazy ziemniaczanej oraz chwościka buraka . Proszę o wydrukowanie komunikatów i wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Państwa Urzędu/Sklepu. W.Stepień

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:42

14. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 30.2018

ZARZĄDZENIE NR 30.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:44

15. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 29.2018

Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego so spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:41

16. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 28.2018

ZARZĄDZENIE NR 28.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:31

17. 2018 rok

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Imielno na realizację zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowości realizacji Programu Rodzina 500+

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 08:25

18. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 26.2018

Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 15:01

19. 2018 rok

II Sportowy Dzień Dziecka

II Sportowy Dzień Dziecka - 17 czerwca 2018r. boisko sportowe w Stawach

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 11:17

20. 2018 rok

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Im...

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Imielno

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 14:43