Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Protokoły Komisji 2018 rok

Protokół Nr 21.2018 Kom. Oświaty i Kom. Bezpieczeństwa

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:49

2. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska

Protokół Nr 21.2018 Kom. Oświaty i Kom. Bezpieczeństwa

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:48

3. Protokoły Komisji 2018 rok

Protokół Nr 21.26.2018 Kom. Finansów i Kom. Rewizyjna

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:47

4. Protokoły Komisji 2018 rok

Protokół Nr 21.26.2018 Kom. Finansów i Kom. Rewizyjna

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:45

5. Rok 2018

Protokół Nr XXVII.2018

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:42

6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXVIII.199.2018 w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, usta...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:38

7. Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVIII.200.2018 w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowan...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 10:34

8. Aktualności

Lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:16

9. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie nr 16.2018

Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnej biblioteki Publicznej w Imielnie

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 10:01

10. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie nr 15.2018

Zarządzenie nr 15.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 09:55

11. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.204.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:39

12. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.203.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:38

13. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.202.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:37

14. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.201.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:36

15. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.200.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:34

16. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.199.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:33

17. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.198.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:31

18. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.197.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:29

19. Rok 2018

Uchwała Nr XXVIII.196.2018

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:21

20. Aktualności

Lista dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego w Stawach i oddziału przedsz...

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 08:38