Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory samorządowe 2018

Wzory dokumentów dotyczące zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu ...

(WZORY) Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 r. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się właściwemu komisarzowi wyborczemu. Komitet Wyborczy Wymagane druki Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej Dokumenty do pobrania Komitet wyborczy wyborców tylko w jednym województwie Dokumenty do pobrania Komitet wyborczy wyborców tylko w jednej gminie liczącej do...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:34

2. Wybory samorządowe 2018

Informacja

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje, druki wyborcze, wyjaśnienia oraz komunikaty związane z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz z wyborami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:24

3. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 36.2018

ZARZĄDZENIE NR 36.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 11:25

4. 2018 rok

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, konkurs fotograficzny „Polskie kadry"

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 08:31

5. Wybory samorządowe 2018

Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 08:29

6. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 39.2018

Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20 sierpnia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielno

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:05

7. 2018 rok

Informacja

Informacja

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 11:51

8. 2018 rok

Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybac...

Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybackiej LGD. Trwa nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybackiej LGD. Ogłoszenie w linku: http://swietokrzyskalgr.pl/art,175,nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-realizacji-lsr Biuro ŚRLGD

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 08:50

9. 2018 rok

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach promocji polskiej żywności w kraju i za granicą, organizuje misję handlową i stoisko na targach PRODEXPO w Mińsku (BIAŁORUŚ) - (22-26.10.2018 r.). Poniżej link do wszystkich aktualnych ofert Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach ul. Piaskowa 18 25-323 Kielce tel. 413433190 www.kowr.gov.pl

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 13:38

10. 2018 rok

Zestawienie ofert -informacja o wynikach. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sp...

Zestawienie ofert -informacja o wynikach. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce. Postępowanie znak: PKZ.271.8.2018

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 13:08

11. Ogłoszenia przetargów 2018 rok

Przetarg nieograniczony na; Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno, postępowania znak: PKZ.271.9.2018

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 12:58

12. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 37.2018

Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 11:30

13. 2018 rok

Budowa dostępowej sieci światłowodowej

Budowa dostępowej sieci światłowodowej

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 08:37

14. 2018 rok

Zbiorcze zestawienie ofert: ?Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica?

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym: Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica. Numer postępowania: PKZ.271.7.2018

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 14:26

15. 2018 rok

KRUS - Bieg Rolnika

KRUS - Bieg Rolnika

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 11:44

16. 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy - Informacja o naborze wniosków dotyczących staży PUP Jędrzejów

Informacja o naborze wniosków dotyczących staży PUP Jędrzejów

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-07-31 10:36

17. Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU P...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-07-31 10:31

18. 2018 rok

ZUS informuje

ZUS informuje

Utworzony: 2018-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-27 13:58

19. Ogłoszenia

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

Utworzony: 2018-07-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-27 11:08

20. Protokoły 2018 rok

Protokół Nr XXX.2018

Protokół Nr XXX.2018 z sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Utworzony: 2018-07-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-27 10:52