główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021 rok

Nabór kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publiczneg...

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r. Więcej informacji znajduje się w poniższym linku ???? https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnos...

Utworzony: 2021-04-21 | Zmodyfikowany: 2021-04-21 12:08

2. 2021 rok

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, przesyła informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych, prosimy o umieszczenie przesłanych informacji na tablicach ogłoszeń Państwa instytucji oraz jeżeli to możliwe, nieodpłatne zamieszczenie na stronach internetowych, w czasopismach i biuletynach, a także na oficjalnych profilach w mediach społe...

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 13:44

3. Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 33.2021

ZARZĄDZENIE NR 33.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Imielno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 12:56

4. Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 32.2021

ZARZĄDZENIE NR 32.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 12:55

5. Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 29.2021

ZARZĄDZENIE NR 29.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Imielno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 12:52

6. Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 27.2021

ZARZĄDZENIE NR 27.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Imielno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 12:48

7. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Ostrzegaj razem z nami przed oszustwami na spis powszechny

Ostrzegaj razem z nami przed oszustwami na spis powszechny

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 12:28

8. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 11:47

9. Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze

Gmina Imielno tworzy jednostki pomocnicze - 21 sołectw. Sołectwa W skład Gminy Imielno wchodzi 21 sołectw. Lp. Sołectwo Sołtys 1. Bełk Tutaj Jan 2. Borszowice Podsiadło Grzegorz 3. Dalechowy Adamus Wiesław 4. Dzierszyn Koziński Adam 5. Grudzyny Olszewska Aneta 6. Helenówka Strojecki Bronisław 7. Imielno Kamińska Agata 8. Imielnica Grzelec Tadeusz 9. Jakubów Czarnecki Jan 10. Karczunek Fatyga Joanna 11. Kawęczyn Kowalczyk Krzysztof 12. Mierzwin Kośmider Tadeusz 13. Motkowice Kukuryk Stanisław ...

Utworzony: 2003-07-17 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 14:27

10. 2021 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY IMIELNO Miejscowości Odbiór odpadów zmieszanych Motkowice, Borszowice, Stawy, Wygoda pierwszy czwartek miesiąca, dodatkowo trzecia środa miesiąca w okresie od kwietnia do października Bełk, Mierzwin, Zegartowice, Grudzyny, Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Kawęczyn, Imielno drugi czwartek miesiąca, dodatkowo czwarta środa miesiąca w okresie od kwietnia do października Dalechowy, Dzie...

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 09:24

11. Rejestr umów

Centralny rejestr umów 2021

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 Nr CRU Data zawarcia umowy Numer umowy Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna” Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Uwagi/ Aneks 1. 04.01.2021 Szymon Kiziński Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy 540,00 zł/mc Od 01.01.2021 do 31.12.2021 2. 02.01.2020 Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Magdalena Tkacz Prowadze...

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 14:25

12. Ogłoszenia

Postępowanie na dostawę produktów spożywczych do świetlic

Postępowanie na dostawę produktów spożywczych do świetlic

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 14:18

13. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko wychowawcy w świetlicy

Nabór na stanowisko wychowawcy w świetlicy

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 11:50

14. Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie konsultacji i wsparcia pedagogicznego

Zapytanie ofertowe pn.: „Prowadzenie konsultacji i wsparcia pedagogicznego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Utworzony: 2021-03-11 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 09:43

15. 2021 rok

Ogłoszenie Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od s...

OGŁOSZENIE Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od samochodów osobowych odbędzie się w kwietniu w dniach: Data Miejscowości 26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) Motkowice, Borszowice, Stawy, Wygoda 27 kwietni 2021r. (wtorek) Bełk, Grudzyny, Imielno, Kawęczyn, Mierzwin 29 kwietnia 2021r. (czwartek) Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Zegartowice 30 kwietnia 2021r. (piątek) Dalechowy, Dzierszyn, Helenówka, Imiel...

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 14:40

16. Ogłoszenia przetargów 2021 rok

Postępowanie nr DOD.271.1.2021 „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”

Przedmiotem zamówienia inwestycji jest przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Imielno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie o nr ewid. 1 od km 0+000 do km 0+080 i 80 od km 0+000 do km 0+255 Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzwinie o nr ewid. 162 od km 0+000 do km 0+ 210 Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygodzie o nr ewid. 847 od km 0+395 do km 0+615 Informacje szczegółowe dotyczące pos...

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 15:22

17. Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 28.2021

ZARZĄDZENIE NR 28.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 15:05

18. Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 08:05

19. Kontrola zarządcza za 2020 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 13:51

20. Kontrola zarządcza za 2020 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 13:50