Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Statut

Uchwała Nr XXIV.162.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.162.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 09:58

2. Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Urszula Będkowska tel. (041) 385-12-99 gopsimielno@poczta.onet.pl

Utworzony: 2016-03-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 09:53

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS

Gminny Ośredek Pomocy Społecznej w Imielnie ul. Cmentarna 7A 28-313 Imielno tel.(041) 385-12-99 gopsimielno@poczta.onet.pl

Utworzony: 2008-01-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 09:51

4. 2017 rok

I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 11:16

5. 2017 rok

Wystąpienie pokontrolne Archiwum 2017

Wystąpienie pokontrolne Archiwum 2017

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 10:53

6. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 48.2017

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 13:27

7. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 47.2017

Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 13:21

8. Ogłoszenia przetargów 2017 rok

Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w ...

Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami. Postępowanie: BGP.271.2.2017

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:03

9. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 46.2017

Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:42

10. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 45.2017

Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2017 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielno

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:36

11. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 43.2017

ZARZĄDZENIE NR 43.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 09:30

12. 2017 rok

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz"

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego ,,Potrzebuję rodziców od zaraz"

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 08:32

13. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 44.2017

Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 09 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami"

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 14:42

14. Protokoły Komisji 2017 rok

Protokół Nr 22.2017

Protokół Nr 22.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 lipca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:50

15. Protokoły Komisji 2017 rok

Protokół Nr 17.2017

Protokół Nr 17.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska odbytego w dniu 21 czerwca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:35

16. Protokoły Komisji 2017 rok

Protokół Nr 17.2017

Protokół Nr 17.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska odbytego w dniu 21 czerwca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:26

17. Protokoły Komisji 2017 rok

Protokół Nr 17.21.2017

Protokół Nr 17.21.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 czerwca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:20

18. Protokoły Komisji 2017 rok

Protokół Nr 17.21.2017

Protokół Nr 17.21.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 czerwca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:18

19. Protokoły 2017 rok

Protokół Nr XXIII.2017

Protokół Nr XXIII.2017 z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:12

20. Rok 2017

Uchwała Nr XXIV.165.2017

UCHWAŁA NR XXIV.165.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 09:04