główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Imielno z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-04-10 11:41

2. Protokoły 2020 rok

Protokół Nr XII.2020 z sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2020 roku

Protokół Nr XII.2020 z sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2020 roku

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 11:11

3. Rok 2020

Uchwała Nr XIII.97.2020

UCHWAŁA Nr XIII.97.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 11:06

4. Rok 2020

Uchwała Nr XIII.96.2020

UCHWAŁA Nr XIII.96.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanych strażnicami dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 11:04

5. Rok 2020

Uchwała Nr XIII.95.2020

UCHWAŁA Nr XIII.95.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielno, położonej w obręb: 0008 Imielno

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 11:02

6. Rok 2020

Uchwała Nr XIII.94.2020

UCHWAŁA Nr XIII.94.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2020 roku

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 11:00

7. Informacja o środowisku 2020 rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 11:46

8. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 23.2020

Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 12:58

9. 2020 rok

Decyzja Nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów

Decyzja Nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z dnia 3.04.2020r. w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne stanowiące własność Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 09:46

10. 2020 rok

Komunikat - dot. płatności

Komunikat !!! Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce Koronawirusa i obowiązującym terminem płatności podatków i opłat prosi się o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów. Należności można regulować na wskazane rachunki bankowe: - podatki i opłaty: 45 8490 0007 0001 0100 0143 0024 - opłaty za odpady komunalne: 65 8490 0007 2001 0100 01430059 - opłaty za pobór wody i czynsze: 39849000070001010001430035 Stan wodomierzy należy podawać tel...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 07:44

11. Petycje do Rady Gminy Imielno

Petycje do Rady Gminy w Imielnie

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Rady Gminy L.p. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. Polska wolna od 5G Petycja Nr 1.2020 25.03.2020r. 2. Renata Sutor Petycja Nr 3.2020.pdf 03.04.2020

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 09:36

12. 2020 rok

Komunikat - Tarcza antykryzysowa

Komunikat - Tarcza antykryzysowa Szanowni Państwo, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe. Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej li...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 08:45

13. 2020 rok

Komunikaty ARiMR

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/ wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii.

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 12:45

14. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Gminy w Imielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Imielnie - www.bip.imielno.akcessnet.net Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-0...

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 12:31

15. Sekretarz Gminy

Sekretarz

EWA SEWERYN Tel. 41 385-12-10 wew.41; 41 385-12-25 wew.41 e-mail: sekretarz@imielno.pl

Utworzony: 2003-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 11:13

16. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Imielno Rodzaj URZĄD GMINY W IMIELNIE GMINA IMIELNO Gmina wiejska Województwo Świętokrzyskie Powiat Jędrzejowski Kod 28-313 Miejscowość 28-313 IMIELNO ul. Cmentarna 7 Kontakt tel/fax: 41 385-12-10; 41 385-12-25 e-mail: skrzynka epuap: kancelaria@imielno.pl /ug_imielno/skrytka Konto bankowe Urzędu Gminy w Imielnie: opłata skarbowa 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035 opłata za wodę i czynsze 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035 podatki gminne 45 8490 0007 0001 0100 0143...

Utworzony: 2003-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 11:12

17. Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Wójta Gminy L.p. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz.pdf 31.03.2020 Udzielono odpowiedzi 1.04.2020

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 10:31

18. Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Deklaracja dostępności.

Urząd Gminy w Imielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Imielnie - www.bip.imielno.akcessnet.net Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-14 Status pod względe...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 12:46

19. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku Urząd Gminy w Imielnie zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) informuje, że w 2019 roku wpłynęły na adres Urzędu Gminy skierowane do Rady Gminy w Imielnie - dwie petycje. Liczba petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia 1. - o zmianę przepisów prawa: - miejscowego w zakresie parkingów, - podatkowego w zakresie obowiązkowego konta podatku VAT, - cywilnego w zakresie kredytów konsum...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 11:16

20. 2020 rok

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 10:09