główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie nr 55.2019

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-08-16 11:20

2. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie nr 60.2019

Zarządzenie nr 60.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno-edycja 2019"

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 14:03

3. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 59.2019

ZARZĄDZENIE Nr 59.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 11:55

4. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje: § 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 11:51

5. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 59.2019

ZARZĄDZENIE Nr 59.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 11:40

6. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 57.2019

ZARZĄDZENIE Nr 57.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 10:31

7. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 56.2019

ZARZĄDZENIE Nr 56.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 10:28

8. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 58.2019

ZARZĄDZENIE Nr 58.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 08 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 12:14

9. Ogłoszenia przetargów 2019 rok

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno - edy...

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno – edycja 2019. Postępowanie: PKZ.271.3.2019

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 11:28

10. Ochrona Danych Osobowych- RODO

Klauzula Informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 12:16

11. 2019 rok

Ogłoszenie - susza Gmina Imielno

OGŁOSZENIE W związku z prowadzonym monitoringiem suszy i zgodnie z ósmym okresem raportowania opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie Gminy Imielno wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza. Wobec powyższego Gminna Komisja przystąpi do szacowania strat w uprawach rolnych. Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są do pobrania w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Imielnie oraz na stronie internetowej. Prawidłowo...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 11:56

12. 2019 rok

Nabór wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ogłoszenie o naborze wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 12:13

13. 2019 rok

Zmiana terminu odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 12:09

14. 2019 rok

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”

Informacja o wynikach -„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”. Postępowanie: PKZ.271.2.2019

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 08:49

15. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 54.2019

Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 13:33

16. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok

Informacja o wynikach. Postępowanie znak: DOŚ.271.2.2019

Informacja o wynikach. Postępowanie znak: DOŚ.271.2.2019 Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 13:25

17. 2019 rok

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V” -modyfikacja Zapyta...

MODYFIKACJA TREŚCI Zapytania ofertowego Dot. postępowania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V” W odpowiedzi na wniosek w zakresie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania w ten sposób, że wprowadza do niego następujące zmiany: Pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie: „Miejsce składowania odpadu – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) na odpowiednio do tego cel...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 13:56

18. 2019 rok

Usuwanie azbestu

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Edycja 2019 - ogłoszenie o naborze wniosków

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 10:10

19.

Usuwanie azbestu

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 10:07

20. 2019 rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gmina Imielno

Wójt Gminy Imielno Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. / informuję o wywieszeniu w dniu 19.07.2019 r. na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: - w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Opatkowicach Murowanych działka o nr ewid. 692/3 o pow. 0,46 ha, - w drodze przetargu nieruchomości położonej w Dalechowach działka...

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 12:21