Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 33.2019

Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 08:43

2. Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023

VI Sesja Rady Gminy w Imielnie

VI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 07:42

3. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:32

4. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:23

5. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:21

6. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:07

7. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:03

8. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 11:55

9. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 11:54

10. Projekty uchwał 2019 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 11:53

11. Ogłoszenia przetargów 2019 rok

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wła...

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Numer referencyjny: RL.271.2.2019

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 14:51

12. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 12:41

13. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 32.2019

Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 09:21

14. 2019 rok

Informacja - Powiatowy Program Korekcyjno ? Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc ...

PCPR – 6010.4.2019 Urzędy Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne z terenu Powiatu Jędrzejowskiego W związku ze wznowieniem w dniu 18 kwietnia 2019 r. realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie przekazuje w załączeniu Informację o realizowanym w br. programie oraz ulotki w przedmiotowej sprawie, celem wykorzystania podczas swojej pracy. Przekazujemy również Informację zawiera...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 09:09

15. Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 35.2019

Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 08:29

16. Budżet Jednostki

Sprawozdania finansowe GOPS za 2018 rok

Sprawozdania finansowe GOPS za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:39

17. Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednoste...

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:26

18. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:19

19. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 13:13

20. Bilans Gminy Imielno za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 11:49