Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 58.2018

Zarządzenie Nr 58.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 12:45

2. Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Wójta Gminy Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 4.05.2018r. Udzielono odpowiedzi w dniu 18.05.2018r. 2. Prezes Zarządu Ad...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 12:04

3. 2018 rok

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku” Znak sprawy: RL.271.4.2018

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:12

4. 2018 rok

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro „Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r.” Znak sprawy: RL.271.5.2018

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:10

5. Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9c u...

Utworzony: 2012-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 13:34

6. Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenie Nr 57.2018

Zarządzenie Nr 57.2018 WÓJTAGMINYIMIELNO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 08:45

7. Statut

Uchwała Nr II.3.2018

Uchwała Nr II.3.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 09:19

8. 2018 rok

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - NIK

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:12

9. Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy w Imielnie

Link do transmisji II Sesji Rady Gminy w Imielnie www.youtube.com/watch

Utworzony: 2018-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 08:55

10. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 12:58

11. Protokoły 2018 rok

Protokół Nr I.2018

Protokół Nr I.2018 z sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 listopada 2018 roku

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 13:41

12. Aktualności

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 13:31

13. Aktualności

Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 13:27

14. Rok 2018

Uchwała Nr II.15.2018

UCHWAŁA NR II.15.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 13:07

15. Rok 2018

Uchwała Nr II.14.2018

UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 13:00

16. Rok 2018

Uchwała Nr II.13.2018

UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 12:54

17. Rok 2018

Uchwała Nr II.12.2018

UCHWAŁA Nr II.12.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 12:48

18. Rok 2018

Uchwała Nr II.11.2018

UCHWAŁA NR II.11.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnegona obszarze Gminy Imielno

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 12:44

19. Rok 2018

Uchwała Nr II.10.2018

UCHWAŁA NR II.10.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 12:39

20. Rok 2018

Uchwała Nr II.9.2018

UCHWAŁA Nr II.9.2018 RADY GMINY W IMILENIE z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 12:33