główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów 2020 rok

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie

Przetarg nieograniczony: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Postępowanie znak: PKZ.271.2.2020

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 09:20

2. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie nr 14.2020

ZARZĄDZENIE Nr 14.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność komunalna gminy Imielno.

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 10:18

3. 2020 rok

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 10:13

4. 2020 rok

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 131/1 położona w Jakubowie

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 10:09

5. 2020 rok

Informacja - Powiat jędrzejowski

Informacja - Powiat jędrzejowski

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:49

6. Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

Zarządzenie Nr 6.2020

ZARZĄDZENIE Nr 6.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:34

7. Aktualności

Zarządzenie Nr 6.2020

ZARZĄDZENIE Nr 6.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:19

8. Aktualności

Zarządzenie Nr 12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:17

9. Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

Zarządzenie Nr 12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:14

10. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 5.2020

ZARZĄDZENIE Nr 5.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Imielno w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-31 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 07:36

11. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 10.2020

ZARZĄDZENIE Nr 10.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 07:35

12. Zarządzenia 2020 rok

Zarządzenie Nr 12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 07:33

13. 2020 rok

Spotkanie Imielno, Motkowice

Spotkanie

Utworzony: 2020-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 12:50

14. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku

Informacja

Linki do pobrania: Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798 Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w ...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 12:36

15. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 10.2020

ZARZĄDZENIE Nr 10.2020 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 12:43

16. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sp...

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje: § 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. § 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r. &se...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 12:33

17. Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 11:07

18. 2020 rok

Zaproszenie na Dzień Kobiet

ZAPROSZENIE na DZIEŃ KOBIET Wójt Gminy Imielno serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Kobiet które odbędzie się 22 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Spotkanie umili występ zespołu „KROKUS”

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:16

19. 2020 rok

Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.: XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno Postępowanie: PKZ.271.1.2020

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 09:31

20. Organizacje pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z o...

Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 08:09