Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017 rok

Informacja

Wójt Gminy Imielno informuje, że w związku z uczestnictwem pracowników Urzędu Gminy w Imielnie w pogrzebie byłego Wójta Gminy Zygmunta Brzezińskiego w dniu 17 sierpnia 2017 roku (czwartek) od godz. 1200 do godz. 1400 Urząd Gminy w Imielnie będzie nieczynny. Odpracowanie nieobecności pracowników nastąpi w poniedziałek 21 i 28 sierpnia 2017r. w godz. od 700 do 800 Wójt Gminy (-) Zbigniew Huk

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 15:13

2. Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 11:50

3. 2017 rok

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia 2017 roku zmarł w wieku 64 lat były długoletni Wójt Gminy Imielno Zygmunt Brzeziński Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek 17 sierpnia 2017 roku o godzinie 12:00 w kościele św. Józefa Robotnika w Motkowicach, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny w Imielnie Wójt Gminy Imielno Zbigniew Huk

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 11:36

4. Ogłoszenia przetargów 2017 rok

Przetarg nieograniczony na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin...

Przetarg nieograniczony na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno. Numer postępowania: BGP.271.1.2017

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 11:53

5. 2017 rok

Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie

Zapytanie – Sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro) Zamawiający: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno Zamówienie pn.: Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie, w ramach projektu współfinansowanego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017r.”

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 15:06

6. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 31.2017

ZARZĄDZENIE NR 31.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:13

7. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 30.2017

ZARZĄDZENIE NR 30.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 14:48

8. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 28.2017

ZARZĄDZENIE Nr 28.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 14:37

9. 2017 rok

Obwieszczenie w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej w Motkowicach

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78 w Motkowicach od km 211+650 do km 212+370, w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych", na terenie gminy lmielno.

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 14:19

10. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH - Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno informuje, że w dniu 19.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 (ul. Wąska) w Motkowicach od km O + 000 do km O + 244 plus 12 m2 rozjazdów, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km O + 000 do km O + 168 plus 16 m2 rozjaz...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 13:50

11. Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Wójta Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Wójta Gminy Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 06.02.2017r. Udzielono odpowiedzi w dniu 16.02.2017r. 2. Inicjatywa - Dbaj...

Utworzony: 2017-02-14 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 11:31

12. 2017 rok

KOCHAM, WIĘC BADAM Badania USG dzieci - profilaktyka onkologiczna

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 09:14

13. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (doziemnej) 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV wraz z zabudową słupową w miejscowościach Bełk i Sobowice, na działkach nr ewid. gruntu: Bełk - 251,623,304,305,314,315/1,315/2,316/1,320,590, 563, 572,231/1,626, 155/1, 414,413/2,552/1,442/2,442/1,.441,440,552/3, 439, Sobowice - 706,725/1,724/4, 724/3, 723/1...

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 08:40

14. Odnawialne Źródła Energii

Ogłoszenie OZE - Nabór wniosków

Ogłoszenie OZE - Nabór wniosków

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 11:40

15. Odnawialne Źródła Energii

Prezentacja OZE

Prezentacja OZE

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:23

16. Odnawialne Źródła Energii

Zarządzenie Nr 29.2017

ZARZĄDZENIE Nr 29.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 09:14

17. Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno

Druki - Odnawialne źródła energii

Druki - Odnawialne źródła energii

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:46

18. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 29.2017

ZARZĄDZENIE Nr 29.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:25

19. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok

Informacja o wynikach postępowania DOŚ.271.1.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno informuje, że w dniu 19.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 I ul. Wąska I w Motkowicach od km O + 000 do km O + 244 plus 12 m2 rozjazdów, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km O + 000 do km O + 168 pl...

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 12:11

20. Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenie Nr 27.2017

ZARZĄDZENIE Nr 27.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 14:51