główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 4908
   Dane podstawowe 138750
   Godziny urzędowania 6987
   Program RODZINA 500+ 2656
   DOBRY START 498
   Organizacje pożytku publicznego 3061
   Struktura organizacyjna 17583
     2019 rok 36
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 3367
     2019 rok 2454
     2020 rok 315
     2018 rok 257
     2019 rok 3940
   Nabór pracowników 3528
   Wybory 4487
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 1001
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1321
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku 23
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2773
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3202
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 12079
     2019 rok 235
     2020 rok 47
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 755
   Realizacja Projektów 373
Organy
   Wójt Gminy 13746
     Kontakt 2669
     Dyżury 2057
    ›    Zarządzenia 2004 rok 5807
    ›    Zarządzenia 2005 rok 22610
    ›    Zarządzenia 2006 rok 13728
    ›    Zarządzenie 2007 rok 15557
    ›    Zarządzenia 2008 rok 6462
    ›    Zarządzenia 2009 rok 6778
    ›    Zarządzenia 2010 rok 10266
    ›    Zarządzenia 2011 rok 7894
    ›    Zarządzenia 2012 rok 5680
    ›    Zarządzenia 2013 rok 7915
    ›    Zarządzenia 2014 rok 5987
    ›    Zarządzenia 2015 rok 8255
    ›    Zarządzenia 2016 rok 5755
    ›    Zarządzenia 2017 rok 3385
     Zarządzenia 1094
    ›    Zarządzenia 2018 rok 3986
    ›    Zarządzenia 2019 rok 1784
    ›    Zarządzenia 2020 rok 235
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 44
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 28
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 33
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 34
   Zastępca Wójta Gminy 9148
   Sekretarz Gminy 5376
   Skarbnik 5180
   Rada Gminy 9479
     Przewodniczący Rady 3413
     Skład Rady 5071
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1065
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 169
     Sesje 9353
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3428
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 3844
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 607
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 838
     Interpelacje i zapytania radnych 202
    ›    Protokoły 2010 rok 3466
    ›    Protokoły 2011 rok 3437
    ›    Protokoły 2012 rok 3735
    ›    Protokoły 2013 rok 2189
    ›    Protokoły 2014 rok 1675
    ›    Protokoły 2015 rok 1572
    ›    Protokoły 2016 rok 2282
    ›    Protokoły 2017 rok 1142
    ›    Protokoły 2018 rok 1131
     Protokoły 282
    ›    Protokoły 2019 rok 314
    ›    Protokoły 2020 rok 19
     Uchwały Rady Gminy 7175
    ›    Rok 2011 6087
    ›    Rok 2012 7072
    ›    Rok 2013 4806
    ›    Rok 2014 6860
    ›    Rok 2015 6315
    ›    Rok 2016 4211
    ›    Rok 2017 4114
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3603
    ›    Rok 2018 4419
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 3213
    ›    Rok 2019 1256
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 1073
    ›    Rok 2020 87
    ›    Projekty uchwał 2020 rok 122
     Dyżury radnych 2607
   Komisje Rady 5117
    ›    Przedmiot działania 1831
    ›    Skład osobowy 2849
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1633
    ›    Plan pracy 3282
    ›    Przedmiot działania 1865
    ›    Skład osobowy 2020
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1642
    ›    Plan pracy 3444
    ›    Przedmiot działania 2149
    ›    Skład osobowy 2067
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1511
    ›    Plan pracy 3267
     Komisja Rewizyjna 1498
    ›    Skład osobowy 2024
    ›    Plan pracy 3056
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 62
    ›    Skład osobowy 125
   Urząd Stanu Cywilnego 10589
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 727
Prawo Lokalne
   Statut 7341
   Regulamin 6363
   Rejestr umów 212
   Budżet 5493
     Budżet Gminy na 2010 rok 1549
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 829
     Budżet Gminy na 2011 rok 1659
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 1049
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1422
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 934
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 924
     Budżet Gminy na 2012 rok 1451
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1908
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 694
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 920
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1548
     Budżet Gminy na 2013 rok 1868
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 829
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2825
     Budżet Gminy na 2014 rok 1169
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 641
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2531
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1175
     Emisja obligacji 2023
     Budżet Gminy na 2015 rok 988
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 506
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2756
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 927
     Budżet Gminy na 2016 rok 871
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 789
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 581
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 692
     Budżet Gminy na 2017 rok 358
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 413
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 436
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 345
     Budżet Gminy na 2018 rok 475
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 232
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 458
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 290
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 171
     Budżet Gminy na 2019 rok 188
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 63
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 86
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 80
     Budżet Gminy na 2020 rok 58
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2020 roku 25
    ›    Sprawozdania finansowe 2020 rok 17
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2020 rok 11
     Opinie RIO 3181
   Podatki i opłaty lokalne 5202
     Podatek od nieruchomości 6286
     Podatek od środków transportowych 3976
     Podatek rolny 4663
     Podatek leśny 2565
     Podatek od posiadania psów 1914
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3355
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1720
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 349
     Opłata targowa 1934
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1463
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1423
   Informacje Urzędu 5263
     Ustalenia pokontrolne 1835
    ›    2011 rok 1209
    ›    2012 rok 1321
    ›    2013 rok 1178
    ›    2014 rok 1345
    ›    2015 rok 641
    ›    2016 rok 655
    ›    2017 rok 665
    ›    2018 rok 429
    ›    2019 rok 114
    ›    2020 rok 4
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 465
   Informacja publiczna 795
   Petycje 869
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 159
     2016 481
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 813
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 371
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 431
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 260
     2017 rok 287
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 439
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 359
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 384
     2018 rok 133
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 364
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 216
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 182
     2019 rok 123
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 162
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 120
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 96
     2020 rok 14
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 9
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno 14
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 8
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4773
   Zagospodarowanie przestrzenne 22499
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 3160
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja 89
   Pozostałe 3962
     Informacja o zabytkach 730
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1476
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4430
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1348
   Ochrona środowiska 5583
     Informacja o środowisku 14259
     Informacja o środowisku 2014 rok 2351
     Informacja o środowisku 2015 rok 2288
     Informacja o środowisku 2016 rok 2518
     Informacja o środowisku 2017 rok 2098
     Informacja o środowisku 2018 rok 981
     Informacja o środowisku 2019 rok 159
     Informacja o środowisku 2020 rok 21
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 954
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1072
     Czyste powietrze 418
     Jak segregować odpady - Informacje 165
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 47
   Odnawialne Źródła Energii 1683
   Publicznie dostępny wykaz danych 783
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 859
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16129
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1240
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17750
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1585
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 449
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 18483
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 679
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 320
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 16747
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 515
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 217
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok 1848
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok 148
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 145
   Zapytania ofertowe 70160
   2019 rok 11073
   2020 rok 637
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1321
     Druki - podatki gminne 930
     Druki - odpady komunalne 91
     Druki - planowanie przestrzenne 945
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 423
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 250
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 334
     Druki - różne 655
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 360
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2913
Inne
   Jednostki organizacyjne 8322
    ›    Kontakt 2042
    ›    Kierownictwo 2519
    ›    Statut 2138
    ›    Regulamin 1483
    ›    Struktura organizacyjna 1430
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6966
    ›    Ogłoszenia 2995
    ›    Aktualności 1180
    ›    Budżet Jednostki 178
    ›    Kierownictwo 1348
    ›    Statut 1070
    ›    Kontakt 1562
     Gminna Biblioteka Publiczna 262
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej 52
     Gminny Ośrodek Zdrowia 4040
    ›    Kontakt 1722
    ›    Kierownictwo 1525
    ›    Statut 983
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 540
    ›    Kontakt 1277
    ›    Kierownictwo 1189
    ›    Statut 912
    ›    Regulamin 918
    ›    Struktura organizacyjna 876
    ›    Aktualności 465
     Placówki oświatowe 2239
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 3397
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3569
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4917
    ›    Aktualności 1379
     Centrum Usług Wspólnych 724
    ›    Statut 458
    ›    Regulamin 244
    ›    Kierownictwo 417
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 382
   Jednostki pomocnicze 5116
     Sołectwa 2926
    ›    Statut Sołectwa 1409
    ›    Wykaz sołtysów 3457
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3849
     Stowarzyszenia zwykłe 1337
   Rejestr Instytucji Kultury 2184
   Oświadczenia majątkowe 25357
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 877
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1128
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1496
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 517
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 919
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 297
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 947
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1068
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 287
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 175
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 214
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 206
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 243
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 563
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r. 50
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r. 24
   Kontrola zarządcza 1014
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 863
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 701
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 672
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 88
   Informacje nieudostępnione 4069
   Redakcja Biuletynu 5716
Łączna liczba odwiedzin:1056579