Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN742433
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ126690
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 126690
   Godziny urzędowania 6093
   Program RODZINA 500+ 1699
   Organizacje pożytku publicznego 2442
   Struktura organizacyjna 16034
     2017 rok 965
     2018 rok 61
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1420
     2017 rok 2546
     2018 rok 582
     2018 rok 60
   Nabór pracowników 1452
     2017 rok 1349
     2018 rok 327
   Wybory 3119
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1343
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 646
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 726
     Wybory samorządowe 2014 3001
     Wybory do Izb Rolniczych 676
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1154
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 692
     Referendum ogólnokrajowe 1041
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1047
     Wybory samorządowe 2018 113
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2374
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2607
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 6641
     2017 rok 205
     2018 rok 73
Organy
   Wójt Gminy 11472
     Kontakt 2426
     Dyżury 1907
    ›    Zarządzenia 2013 rok 5866
    ›    Zarządzenia 2014 rok 4266
    ›    Zarządzenia 2015 rok 4773
    ›    Zarządzenia 2016 rok 3816
    ›    Zarządzenia 2017 rok 1721
     Zarządzenia 485
    ›    Zarządzenia 2018 rok 352
   Zastępca Wójta Gminy 7415
   Sekretarz 5018
   Skarbnik 4731
   Rada Gminy 8156
     Przewodniczący Rady 2834
     Skład Rady 4280
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 539
     Sesje 7910
    ›    Plan pracy 2805
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 1874
    ›    Protokoły 2010 rok 3115
    ›    Protokoły 2011 rok 3069
    ›    Protokoły 2012 rok 3135
    ›    Protokoły 2013 rok 1765
    ›    Protokoły 2014 rok 1266
    ›    Protokoły 2015 rok 1142
    ›    Protokoły 2016 rok 1739
    ›    Protokoły 2017 rok 639
    ›    Protokoły 2018 rok 106
     Protokoły 61
     Uchwały Rady Gminy 6464
    ›    Rok 2012 5409
    ›    Rok 2013 3717
    ›    Rok 2014 4336
    ›    Rok 2015 3666
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3615
    ›    Rok 2016 2691
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 3042
    ›    Rok 2017 1579
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 1924
    ›    Rok 2018 280
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 381
     Dyżury radnych 2343
   Komisje Rady 4705
    ›    Przedmiot działania 1623
    ›    Skład osobowy 2250
    ›    Posiedzenia komisji 1057
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1468
    ›    Plan pracy 2769
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 714
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 733
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 573
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 216
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 42
    ›    Przedmiot działania 1584
    ›    Skład osobowy 1692
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1322
    ›    Plan pracy 2795
    ›    Posiedzenia komisji 1339
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 712
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 685
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 552
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 201
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 37
    ›    Przedmiot działania 1971
    ›    Skład osobowy 1721
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1321
    ›    Plan pracy 2758
    ›    Posiedzenia komisji 1093
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 696
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 660
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 520
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 213
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 36
     Komisja Rewizyjna 1341
    ›    Skład osobowy 1576
    ›    Plan pracy 2621
    ›    Posiedzenia komisji 1160
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 937
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 789
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 636
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 258
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 47
   Urząd Stanu Cywilnego 8460
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 410
Prawo Lokalne
   Statut 6388
   Regulamin 5691
   Budżet 5146
     Budżet Gminy na 2010 rok 1400
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 695
     Budżet Gminy na 2011 rok 1462
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 831
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1120
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 760
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 746
     Budżet Gminy na 2012 rok 1306
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1515
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 540
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 768
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1107
     Budżet Gminy na 2013 rok 1505
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 675
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1870
     Budżet Gminy na 2014 rok 982
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 492
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1685
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 859
     Emisja obligacji 1386
     Budżet Gminy na 2015 rok 797
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 356
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1490
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 726
     Budżet Gminy na 2016 rok 682
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 529
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 386
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 427
     Budżet Gminy na 2017 rok 209
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 219
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 177
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 160
     Budżet Gminy na 2018 rok 124
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 31
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 36
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 30
     Opinie RIO 1873
   Podatki i opłaty lokalne 4607
     Podatek od nieruchomości 5086
     Podatek od środków transportowych 3257
     Podatek rolny 3970
     Podatek leśny 2242
     Podatek od posiadania psów 1749
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2782
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1546
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 187
     Opłata targowa 1681
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1318
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1326
   Informacje Urzędu 4936
     Ustalenia pokontrolne 1603
    ›    2011 rok 948
    ›    2012 rok 954
    ›    2013 rok 912
    ›    2014 rok 966
    ›    2015 rok 432
    ›    2016 rok 406
    ›    2017 rok 294
    ›    2018 rok 37
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 282
   Informacja publiczna 478
   Petycje 605
     2016 299
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 521
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 234
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 236
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 117
     2017 rok 119
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 200
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 182
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 157
     2018 rok 20
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 26
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 25
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 24
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4246
   Zagospodarowanie przestrzenne 19713
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2230
   Pozostałe 3671
     Informacja o zabytkach 524
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1333
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4027
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1184
   Ochrona środowiska 4393
     Informacja o środowisku 12088
     Informacja o środowisku 2014 rok 1772
     Informacja o środowisku 2015 rok 1673
     Informacja o środowisku 2016 rok 1717
     Informacja o środowisku 2017 rok 1126
     Informacja o środowisku 2018 rok 66
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 678
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 680
     Czyste powietrze 271
     Jak segregować odpady - Informacje 37
     Program "AURA" 29
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 31
   Odnawialne Źródła Energii 554
   Publicznie dostępny wykaz danych 417
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 158
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15418
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 936
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 16021
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1160
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 313
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 3669
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 160
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 178
   Zapytania ofertowe 43798
   2016 rok 8228
   2017 rok 7042
   2018 rok 3276
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 741
     Druki - podatki gminne 488
     Druki - odpady komunalne 317
     Druki - planowanie przestrzenne 318
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 200
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 64
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 76
     Druki - różne 360
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 114
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2318
Inne
   Jednostki organizacyjne 7193
    ›    Kontakt 1608
    ›    Kierownictwo 1973
    ›    Statut 1756
    ›    Regulamin 1244
    ›    Struktura organizacyjna 1225
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5532
    ›    Ogłoszenia 1874
    ›    Aktualności 326
    ›    Kierownictwo 1106
    ›    Statut 864
    ›    Kontakt 1182
     Gminna Biblioteka Publiczna 47
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3289
    ›    Kontakt 1136
    ›    Kierownictwo 1144
    ›    Statut 750
    ›    Regulamin 739
    ›    Struktura organizacyjna 726
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 360
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 195
    ›    Protokoły 2016 rok 162
    ›    Uchwały 2016 rok 151
    ›    Protokoły 2017 rok 93
    ›    Uchwały 2017 rok 101
    ›    Uchwały 2018 rok 28
    ›    Kontakt 1073
    ›    Kierownictwo 1021
    ›    Statut 771
    ›    Regulamin 820
    ›    Struktura organizacyjna 779
    ›    Aktualności 227
     Placówki oświatowe 2016
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2180
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2480
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 3796
    ›    Aktualności 302
     Centrum Usług Wspólnych 191
    ›    Statut 133
    ›    Regulamin 110
    ›    Kierownictwo 169
   Jednostki pomocnicze 4482
     Sołectwa 2611
    ›    Statut Sołectwa 1150
    ›    Wykaz sołtysów 2448
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3655
     Stowarzyszenia zwykłe 1192
   Rejestr Instytucji Kultury 1772
   Oświadczenia majątkowe 19060
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 661
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 751
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1013
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 292
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 527
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 86
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 76
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 101
   Kontrola zarządcza 693
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 414
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 190
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 29
   Informacje nieudostępnione 3817
   Redakcja Biuletynu 5182