główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 9765
   Dane podstawowe 139216
   Godziny urzędowania 7209
   Program RODZINA 500+ 2886
   DOBRY START 625
   Organizacje pożytku publicznego 3271
   Struktura organizacyjna 17897
     2019 rok 71
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 4169
     2020 rok 1470
     2018 rok 284
     2019 rok 4153
   Nabór pracowników 2020 rok 4913
   Wybory 4972
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 roku 196
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 1091
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1417
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2875
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3325
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 13346
     2019 rok 349
     2020 rok 172
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 859
   Realizacja Projektów 527
   Deklaracja dostępności 138
   Powszechny Spis Rolny 2020 rok 116
Organy
   Wójt Gminy 14740
     Kontakt 3098
     Dyżury 2145
    ›    Zarządzenia 2004 rok 5947
    ›    Zarządzenia 2005 rok 22871
    ›    Zarządzenia 2006 rok 13893
    ›    Zarządzenie 2007 rok 15935
    ›    Zarządzenia 2008 rok 6686
    ›    Zarządzenia 2009 rok 7067
    ›    Zarządzenia 2010 rok 10612
    ›    Zarządzenia 2011 rok 8270
    ›    Zarządzenia 2012 rok 6004
    ›    Zarządzenia 2013 rok 8438
    ›    Zarządzenia 2014 rok 6457
    ›    Zarządzenia 2015 rok 8889
    ›    Zarządzenia 2016 rok 6226
    ›    Zarządzenia 2017 rok 3883
     Zarządzenia 1291
    ›    Zarządzenia 2018 rok 4507
    ›    Zarządzenia 2019 rok 2571
    ›    Zarządzenia 2020 rok 813
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 116
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 85
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 97
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 112
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 0
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 0
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 0
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 0
   Zastępca Wójta Gminy 9831
   Sekretarz Gminy 5572
   Skarbnik 5363
   Rada Gminy 9875
     Przewodniczący Rady 3531
     Skład Rady 5256
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1134
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 246
     Sesje 9660
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3645
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 4159
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 908
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 1300
     Interpelacje i zapytania radnych 270
    ›    Protokoły 2010 rok 3585
    ›    Protokoły 2011 rok 3594
    ›    Protokoły 2012 rok 3874
    ›    Protokoły 2013 rok 2298
    ›    Protokoły 2014 rok 1777
    ›    Protokoły 2015 rok 1661
    ›    Protokoły 2016 rok 2418
    ›    Protokoły 2017 rok 1303
    ›    Protokoły 2018 rok 1236
     Protokoły 365
    ›    Protokoły 2019 rok 448
    ›    Protokoły 2020 rok 108
     Uchwały Rady Gminy 7357
    ›    Rok 2011 6452
    ›    Rok 2012 7448
    ›    Rok 2013 5169
    ›    Rok 2014 7370
    ›    Rok 2015 6693
    ›    Rok 2016 4556
    ›    Rok 2017 4535
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3995
    ›    Rok 2018 4781
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 3456
    ›    Rok 2019 1816
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 1429
    ›    Rok 2020 368
    ›    Projekty uchwał 2020 rok 346
     Dyżury radnych 2685
   Komisje Rady 5271
    ›    Przedmiot działania 1871
    ›    Skład osobowy 2933
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1692
    ›    Plan pracy 3361
    ›    Przedmiot działania 1915
    ›    Skład osobowy 2115
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1698
    ›    Plan pracy 3550
    ›    Przedmiot działania 2189
    ›    Skład osobowy 2138
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1565
    ›    Plan pracy 3365
     Komisja Rewizyjna 1560
    ›    Skład osobowy 2112
    ›    Plan pracy 3161
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 115
    ›    Skład osobowy 167
   Urząd Stanu Cywilnego 11348
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 821
Prawo Lokalne
   Statut 7445
   Regulamin 6523
   Rejestr umów 352
   Budżet 5653
     Budżet Gminy na 2010 rok 1605
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 866
     Budżet Gminy na 2011 rok 1703
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 1113
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1471
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 972
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 977
     Budżet Gminy na 2012 rok 1495
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1982
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 728
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 958
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1588
     Budżet Gminy na 2013 rok 1911
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 878
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2926
     Budżet Gminy na 2014 rok 1221
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 673
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2625
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1232
     Emisja obligacji 2087
     Budżet Gminy na 2015 rok 1033
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 554
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2925
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 977
     Budżet Gminy na 2016 rok 930
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 851
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 654
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 754
     Budżet Gminy na 2017 rok 418
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 463
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 491
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 402
     Budżet Gminy na 2018 rok 528
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 275
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 520
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 385
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 283
     Budżet Gminy na 2019 rok 273
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 120
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 165
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 128
     Budżet Gminy na 2020 rok 191
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2020 roku 70
    ›    Sprawozdania finansowe 2020 rok 69
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2020 rok 65
     Opinie RIO 3380
   Podatki i opłaty lokalne 5420
     Podatek od nieruchomości 6433
     Podatek od środków transportowych 4063
     Podatek rolny 4806
     Podatek leśny 2631
     Podatek od posiadania psów 1978
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3551
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1770
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 414
     Opłata targowa 2070
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1510
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1466
   Informacje Urzędu 5379
     Ustalenia pokontrolne 1878
    ›    2011 rok 1245
    ›    2012 rok 1366
    ›    2013 rok 1215
    ›    2014 rok 1437
    ›    2015 rok 693
    ›    2016 rok 709
    ›    2017 rok 722
    ›    2018 rok 473
    ›    2019 rok 172
    ›    2020 rok 53
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 546
   Informacja publiczna 879
   Petycje 991
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 239
     2016 518
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 856
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 415
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 464
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 303
     2017 rok 323
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 478
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 404
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 434
     2018 rok 178
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 407
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 258
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 220
     2019 rok 180
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 217
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 172
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 140
     2020 rok 100
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 123
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno 148
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 77
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4903
   Zagospodarowanie przestrzenne 23129
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 3356
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja 288
   Pozostałe 4062
     Informacja o zabytkach 776
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1517
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4543
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1391
   Ochrona środowiska 6068
     Informacja o środowisku 14564
     Informacja o środowisku 2014 rok 2445
     Informacja o środowisku 2015 rok 2440
     Informacja o środowisku 2016 rok 2644
     Informacja o środowisku 2017 rok 2254
     Informacja o środowisku 2018 rok 1081
     Informacja o środowisku 2019 rok 261
     Informacja o środowisku 2020 rok 205
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 1072
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1173
     Czyste powietrze 465
     Jak segregować odpady - Informacje 214
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 129
   Odnawialne Źródła Energii 2082
   Publicznie dostępny wykaz danych 862
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 1143
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16253
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1293
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17948
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1676
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 496
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 18684
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 735
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 348
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 17141
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 657
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 251
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok 6473
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok 446
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 317
   Zapytania ofertowe 73109
   2019 rok 11287
   2020 rok 3006
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1555
     Druki - podatki gminne 1029
     Druki - odpady komunalne 179
     Druki - planowanie przestrzenne 1072
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 493
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 299
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 410
     Druki - różne 784
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 421
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 3010
Inne
   Jednostki organizacyjne 8654
    ›    Kontakt 2172
    ›    Kierownictwo 2629
    ›    Statut 2236
    ›    Regulamin 1534
    ›    Struktura organizacyjna 1497
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7329
    ›    Ogłoszenia 3230
    ›    Aktualności 1426
    ›    Budżet Jednostki 256
    ›    Kierownictwo 1401
    ›    Statut 1112
    ›    Kontakt 1621
     Gminna Biblioteka Publiczna 349
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej 94
     Gminny Ośrodek Zdrowia 4204
    ›    Kontakt 1815
    ›    Kierownictwo 1620
    ›    Statut 1019
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 613
    ›    Kontakt 1310
    ›    Kierownictwo 1221
    ›    Statut 952
    ›    Regulamin 950
    ›    Struktura organizacyjna 905
    ›    Aktualności 496
     Placówki oświatowe 2305
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 3848
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3814
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 5125
    ›    Aktualności 1580
     Centrum Usług Wspólnych 898
    ›    Statut 501
    ›    Regulamin 287
    ›    Kierownictwo 483
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 464
   Jednostki pomocnicze 5220
     Sołectwa 3022
    ›    Statut Sołectwa 1472
    ›    Wykaz sołtysów 3687
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3939
     Stowarzyszenia zwykłe 1381
   Rejestr Instytucji Kultury 2378
   Oświadczenia majątkowe 26202
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 924
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1169
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1593
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 558
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 979
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 332
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 1012
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1146
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 340
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 212
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 246
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 250
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 292
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 781
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r. 113
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r. 115
   Kontrola zarządcza 1110
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 908
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 755
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 717
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 160
     Kontrola zarządcza za 2019 rok 59
   Informacje nieudostępnione 4157
   Redakcja Biuletynu 5807
Łączna liczba odwiedzin:1120722