Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN905933
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ136733
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 136733
   Godziny urzędowania 6614
   Program RODZINA 500+ 2398
   DOBRY START 385
   Organizacje pożytku publicznego 2833
   Struktura organizacyjna 17053
     2019 rok 19
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 2424
     2018 rok 3410
     2019 rok 927
     2018 rok 234
     2019 rok 3528
   Nabór pracowników 2437
     2019 rok 431
   Wybory 3986
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 218
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 921
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1170
     Wybory samorządowe 2014 4160
     Wybory do Izb Rolniczych 937
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1788
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 973
     Referendum ogólnokrajowe 1350
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1903
     Wybory samorządowe 2018 2641
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2677
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3021
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 10239
     2017 rok 496
     2019 rok 90
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 563
   Realizacja Projektów 295
Organy
   Wójt Gminy 12795
     Kontakt 2542
     Dyżury 2015
    ›    Zarządzenia 2013 rok 7599
    ›    Zarządzenia 2014 rok 5641
    ›    Zarządzenia 2015 rok 7887
    ›    Zarządzenia 2016 rok 5440
    ›    Zarządzenia 2017 rok 3079
     Zarządzenia 808
    ›    Zarządzenia 2018 rok 3612
    ›    Zarządzenia 2019 rok 818
   Zastępca Wójta Gminy 8474
   Sekretarz Gminy 5249
   Skarbnik 5029
   Rada Gminy 8965
     Przewodniczący Rady 3328
     Skład Rady 4893
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 976
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 102
     Sesje 8994
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3345
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 3550
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 242
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 264
     Interpelacje i zapytania radnych 128
    ›    Protokoły 2010 rok 3400
    ›    Protokoły 2011 rok 3354
    ›    Protokoły 2012 rok 3602
    ›    Protokoły 2013 rok 2121
    ›    Protokoły 2014 rok 1609
    ›    Protokoły 2015 rok 1497
    ›    Protokoły 2016 rok 2170
    ›    Protokoły 2017 rok 1000
    ›    Protokoły 2018 rok 1027
     Protokoły 195
    ›    Protokoły 2019 rok 105
     Uchwały Rady Gminy 6880
    ›    Rok 2012 6801
    ›    Rok 2013 4522
    ›    Rok 2014 6453
    ›    Rok 2015 6005
    ›    Rok 2016 3945
    ›    Rok 2017 3780
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3358
    ›    Rok 2018 3991
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 2960
    ›    Rok 2019 432
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 587
     Dyżury radnych 2535
   Komisje Rady 5013
    ›    Przedmiot działania 1795
    ›    Skład osobowy 2762
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1584
    ›    Plan pracy 3198
    ›    Przedmiot działania 1825
    ›    Skład osobowy 1955
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1581
    ›    Plan pracy 3362
    ›    Przedmiot działania 2121
    ›    Skład osobowy 1994
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1431
    ›    Plan pracy 3189
     Komisja Rewizyjna 1448
    ›    Skład osobowy 1957
    ›    Plan pracy 2981
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 30
    ›    Skład osobowy 82
   Urząd Stanu Cywilnego 9823
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 643
Prawo Lokalne
   Statut 7189
   Regulamin 6183
   Rejestr umów 52
   Budżet 5351
     Budżet Gminy na 2010 rok 1516
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 808
     Budżet Gminy na 2011 rok 1628
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 956
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1394
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 911
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 896
     Budżet Gminy na 2012 rok 1424
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1849
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 668
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 885
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1517
     Budżet Gminy na 2013 rok 1841
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 802
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2723
     Budżet Gminy na 2014 rok 1109
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 617
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2438
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1121
     Emisja obligacji 1951
     Budżet Gminy na 2015 rok 925
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 480
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2565
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 900
     Budżet Gminy na 2016 rok 803
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 705
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 537
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 633
     Budżet Gminy na 2017 rok 306
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 382
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 378
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 283
     Budżet Gminy na 2018 rok 413
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 208
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 408
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 228
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 85
     Budżet Gminy na 2019 rok 93
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 34
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 51
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 40
     Opinie RIO 3045
   Podatki i opłaty lokalne 5026
     Podatek od nieruchomości 6087
     Podatek od środków transportowych 3900
     Podatek rolny 4544
     Podatek leśny 2519
     Podatek od posiadania psów 1855
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3225
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1695
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 279
     Opłata targowa 1879
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1432
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1396
   Informacje Urzędu 5167
     Ustalenia pokontrolne 1769
    ›    2011 rok 1180
    ›    2012 rok 1290
    ›    2013 rok 1140
    ›    2014 rok 1288
    ›    2015 rok 597
    ›    2016 rok 619
    ›    2017 rok 555
    ›    2018 rok 395
    ›    2019 rok 66
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 411
   Informacja publiczna 727
   Petycje 796
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 63
     2016 460
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 786
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 338
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 407
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 235
     2017 rok 233
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 410
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 331
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 354
     2018 rok 105
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 328
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 186
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 149
     2019 rok 41
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 55
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 45
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 42
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4658
   Zagospodarowanie przestrzenne 21696
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2806
   Pozostałe 3891
     Informacja o zabytkach 710
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1452
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4328
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1320
   Ochrona środowiska 5064
     Informacja o środowisku 13797
     Informacja o środowisku 2014 rok 2279
     Informacja o środowisku 2015 rok 2195
     Informacja o środowisku 2016 rok 2426
     Informacja o środowisku 2017 rok 1994
     Informacja o środowisku 2018 rok 876
     Informacja o środowisku 2019 rok 46
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 888
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 978
     Czyste powietrze 385
     Jak segregować odpady - Informacje 129
     Program "AURA" 107
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 231
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 4
   Odnawialne Źródła Energii 1439
   Publicznie dostępny wykaz danych 705
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 582
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16016
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1147
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17279
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1497
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 396
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 18181
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 627
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 301
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 5960
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 277
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 172
   Zapytania ofertowe 59713
   2018 rok 16838
   2019 rok 3616
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1140
     Druki - podatki gminne 808
     Druki - odpady komunalne 667
     Druki - planowanie przestrzenne 746
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 334
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 195
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 229
     Druki - różne 566
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 332
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2772
Inne
   Jednostki organizacyjne 7997
    ›    Kontakt 1870
    ›    Kierownictwo 2311
    ›    Statut 2042
    ›    Regulamin 1429
    ›    Struktura organizacyjna 1372
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6362
    ›    Ogłoszenia 2723
    ›    Aktualności 888
    ›    Budżet Jednostki 18
    ›    Kierownictwo 1302
    ›    Statut 1026
    ›    Kontakt 1489
     Gminna Biblioteka Publiczna 189
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3691
    ›    Kontakt 1497
    ›    Kierownictwo 1384
    ›    Statut 919
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 415
    ›    Kontakt 1215
    ›    Kierownictwo 1158
    ›    Statut 885
    ›    Regulamin 893
    ›    Struktura organizacyjna 848
    ›    Aktualności 438
     Placówki oświatowe 2176
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2912
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3242
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4557
    ›    Aktualności 1127
     Centrum Usług Wspólnych 504
    ›    Statut 412
    ›    Regulamin 207
    ›    Kierownictwo 343
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 311
   Jednostki pomocnicze 4886
     Sołectwa 2812
    ›    Statut Sołectwa 1332
    ›    Wykaz sołtysów 3044
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3776
     Stowarzyszenia zwykłe 1300
   Rejestr Instytucji Kultury 2051
   Oświadczenia majątkowe 24277
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 831
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1060
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1320
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 471
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 847
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 251
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 788
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 978
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 236
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 122
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 169
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 109
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 58
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 85
   Kontrola zarządcza 941
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 823
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 660
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 627
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 49
   Informacje nieudostępnione 4001
   Redakcja Biuletynu 5614