Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN785309
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ129521
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 129521
   Godziny urzędowania 6220
   Program RODZINA 500+ 1800
   DOBRY START 152
   Organizacje pożytku publicznego 2529
   Struktura organizacyjna 16302
     2017 rok 985
     2018 rok 74
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1735
     2018 rok 1127
     2018 rok 89
   Nabór pracowników 1694
     2017 rok 1441
     2018 rok 641
   Wybory 3253
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1389
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 692
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 807
     Wybory samorządowe 2014 3139
     Wybory do Izb Rolniczych 711
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1214
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 724
     Referendum ogólnokrajowe 1097
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1135
     Wybory samorządowe 2018 279
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2445
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2688
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 7511
     2017 rok 270
     2018 rok 209
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 143
   Realizacja Projektów 31
Organy
   Wójt Gminy 11854
     Kontakt 2460
     Dyżury 1928
    ›    Zarządzenia 2013 rok 6054
    ›    Zarządzenia 2014 rok 4536
    ›    Zarządzenia 2015 rok 5120
    ›    Zarządzenia 2016 rok 4098
    ›    Zarządzenia 2017 rok 1936
     Zarządzenia 569
    ›    Zarządzenia 2018 rok 783
   Zastępca Wójta Gminy 7772
   Sekretarz 5071
   Skarbnik 4804
   Rada Gminy 8293
     Przewodniczący Rady 2889
     Skład Rady 4363
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 596
     Sesje 8054
    ›    Plan pracy 2861
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 2022
    ›    Protokoły 2010 rok 3159
    ›    Protokoły 2011 rok 3117
    ›    Protokoły 2012 rok 3196
    ›    Protokoły 2013 rok 1813
    ›    Protokoły 2014 rok 1308
    ›    Protokoły 2015 rok 1185
    ›    Protokoły 2016 rok 1798
    ›    Protokoły 2017 rok 695
    ›    Protokoły 2018 rok 234
     Protokoły 93
     Uchwały Rady Gminy 6546
    ›    Rok 2012 5714
    ›    Rok 2013 3858
    ›    Rok 2014 4541
    ›    Rok 2015 3928
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3888
    ›    Rok 2016 2859
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 3295
    ›    Rok 2017 1865
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 2190
    ›    Rok 2018 739
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 696
     Dyżury radnych 2375
   Komisje Rady 4765
    ›    Przedmiot działania 1647
    ›    Skład osobowy 2298
    ›    Posiedzenia komisji 1078
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1495
    ›    Plan pracy 2836
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 739
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 769
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 605
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 247
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 148
    ›    Przedmiot działania 1619
    ›    Skład osobowy 1727
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1374
    ›    Plan pracy 2860
    ›    Posiedzenia komisji 1367
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 751
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 728
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 585
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 233
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 55
    ›    Przedmiot działania 2003
    ›    Skład osobowy 1760
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1339
    ›    Plan pracy 2813
    ›    Posiedzenia komisji 1115
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 729
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 696
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 546
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 250
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 73
     Komisja Rewizyjna 1360
    ›    Skład osobowy 1606
    ›    Plan pracy 2673
    ›    Posiedzenia komisji 1183
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 980
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 832
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 680
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 306
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 79
   Urząd Stanu Cywilnego 8820
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 479
Prawo Lokalne
   Statut 6578
   Regulamin 5793
   Budżet 5197
     Budżet Gminy na 2010 rok 1416
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 715
     Budżet Gminy na 2011 rok 1484
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 856
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1156
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 776
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 776
     Budżet Gminy na 2012 rok 1330
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1564
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 555
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 789
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1145
     Budżet Gminy na 2013 rok 1547
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 699
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1953
     Budżet Gminy na 2014 rok 1014
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 510
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1811
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 906
     Emisja obligacji 1462
     Budżet Gminy na 2015 rok 817
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 372
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1578
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 757
     Budżet Gminy na 2016 rok 705
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 558
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 408
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 450
     Budżet Gminy na 2017 rok 233
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 266
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 216
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 191
     Budżet Gminy na 2018 rok 161
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 53
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 95
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 48
     Opinie RIO 1953
   Podatki i opłaty lokalne 4783
     Podatek od nieruchomości 5189
     Podatek od środków transportowych 3299
     Podatek rolny 4028
     Podatek leśny 2279
     Podatek od posiadania psów 1767
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2861
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1565
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 202
     Opłata targowa 1704
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1345
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1341
   Informacje Urzędu 5004
     Ustalenia pokontrolne 1626
    ›    2011 rok 973
    ›    2012 rok 990
    ›    2013 rok 946
    ›    2014 rok 1016
    ›    2015 rok 453
    ›    2016 rok 430
    ›    2017 rok 325
    ›    2018 rok 68
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 312
   Informacja publiczna 519
   Petycje 658
     2016 319
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 548
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 252
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 256
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 142
     2017 rok 140
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 240
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 205
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 204
     2018 rok 39
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 64
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 46
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 43
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4344
   Zagospodarowanie przestrzenne 20113
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2359
   Pozostałe 3734
     Informacja o zabytkach 546
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1347
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4072
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1203
   Ochrona środowiska 4488
     Informacja o środowisku 12338
     Informacja o środowisku 2014 rok 1834
     Informacja o środowisku 2015 rok 1754
     Informacja o środowisku 2016 rok 1810
     Informacja o środowisku 2017 rok 1200
     Informacja o środowisku 2018 rok 147
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 708
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 713
     Czyste powietrze 292
     Jak segregować odpady - Informacje 53
     Program "AURA" 46
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 57
   Odnawialne Źródła Energii 675
   Publicznie dostępny wykaz danych 492
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 304
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15534
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 977
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 16264
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1213
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 328
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 9380
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 231
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 219
   Zapytania ofertowe 48691
   2016 rok 8401
   2017 rok 8087
   2018 rok 9104
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 863
     Druki - podatki gminne 545
     Druki - odpady komunalne 366
     Druki - planowanie przestrzenne 382
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 231
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 87
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 92
     Druki - różne 407
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 142
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2398
Inne
   Jednostki organizacyjne 7391
    ›    Kontakt 1638
    ›    Kierownictwo 2039
    ›    Statut 1796
    ›    Regulamin 1264
    ›    Struktura organizacyjna 1248
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5707
    ›    Ogłoszenia 2031
    ›    Aktualności 374
    ›    Kierownictwo 1133
    ›    Statut 890
    ›    Kontakt 1217
     Gminna Biblioteka Publiczna 73
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3392
    ›    Kontakt 1190
    ›    Kierownictwo 1172
    ›    Statut 778
    ›    Regulamin 755
    ›    Struktura organizacyjna 749
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 391
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 216
    ›    Protokoły 2016 rok 182
    ›    Uchwały 2016 rok 169
    ›    Protokoły 2017 rok 116
    ›    Uchwały 2017 rok 118
    ›    Uchwały 2018 rok 64
    ›    Kontakt 1090
    ›    Kierownictwo 1042
    ›    Statut 781
    ›    Regulamin 830
    ›    Struktura organizacyjna 789
    ›    Aktualności 246
     Placówki oświatowe 2040
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2297
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2578
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 3920
    ›    Aktualności 394
     Centrum Usług Wspólnych 238
    ›    Statut 171
    ›    Regulamin 124
    ›    Kierownictwo 195
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 23
   Jednostki pomocnicze 4545
     Sołectwa 2651
    ›    Statut Sołectwa 1168
    ›    Wykaz sołtysów 2555
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3695
     Stowarzyszenia zwykłe 1219
   Rejestr Instytucji Kultury 1843
   Oświadczenia majątkowe 20335
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 713
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 844
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1082
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 359
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 636
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 131
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 384
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 473
   Kontrola zarządcza 764
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 455
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 237
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 129
   Informacje nieudostępnione 3859
   Redakcja Biuletynu 5286