główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 19610
   Dane podstawowe 140410
   Godziny urzędowania 7694
   Program RODZINA 500+ 3687
   DOBRY START 900
   Organizacje pożytku publicznego 3830
   Struktura organizacyjna 18667
     2019 rok 117
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 5941
     2020 rok 4085
     2021 rok 582
     2018 rok 335
     2019 rok 4685
   Nabór pracowników 2021 rok 522
   Wybory 5336
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 roku, ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 roku 462
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 1199
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1513
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3058
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3579
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 16470
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 1114
   Realizacja Projektów 709
   Deklaracja dostępności 588
   Raport o stanie zapewnienia dostępności pomiotu publicznego 8
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 159
Organy
   Wójt Gminy 16993
     Kontakt 4441
     Dyżury 2293
    ›    Zarządzenia 2004 rok 6294
    ›    Zarządzenia 2005 rok 23616
    ›    Zarządzenia 2006 rok 14428
    ›    Zarządzenie 2007 rok 16969
    ›    Zarządzenia 2008 rok 7306
    ›    Zarządzenia 2009 rok 7934
    ›    Zarządzenia 2010 rok 11547
    ›    Zarządzenia 2011 rok 9202
    ›    Zarządzenia 2012 rok 7129
    ›    Zarządzenia 2013 rok 9547
    ›    Zarządzenia 2014 rok 7569
    ›    Zarządzenia 2015 rok 10288
    ›    Zarządzenia 2016 rok 7294
    ›    Zarządzenia 2017 rok 4848
     Zarządzenia 1688
    ›    Zarządzenia 2018 rok 5524
    ›    Zarządzenia 2019 rok 4099
    ›    Zarządzenia 2020 rok 2599
    ›    Zarządzenia 2021 rok 246
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 198
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 178
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 189
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 199
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 102
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 112
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 89
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok 80
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok 63
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok 71
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2020 rok 34
    ›     Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2020 rok 31
   Zastępca Wójta Gminy 11265
   Sekretarz Gminy 5908
   Skarbnik 5733
   Rada Gminy 10659
     Przewodniczący Rady 3791
     Skład Rady 5673
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1280
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 387
     Sesje 10421
    ›    Plany pracy Rady Gminy 4052
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 4938
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 1748
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 2592
     Interpelacje i zapytania radnych 393
    ›    Protokoły 2010 rok 3869
    ›    Protokoły 2011 rok 3881
    ›    Protokoły 2012 rok 4226
    ›    Protokoły 2013 rok 2549
    ›    Protokoły 2014 rok 1998
    ›    Protokoły 2015 rok 1905
    ›    Protokoły 2016 rok 2688
    ›    Protokoły 2017 rok 1583
    ›    Protokoły 2018 rok 1483
     Protokoły 490
    ›    Protokoły 2019 rok 792
    ›    Protokoły 2020 rok 331
    ›    Protokoły 2021 rok 45
     Uchwały Rady Gminy 7822
    ›    Rok 2011 7407
    ›    Rok 2012 8339
    ›    Rok 2013 6075
    ›    Rok 2014 8411
    ›    Rok 2015 7638
    ›    Rok 2016 5519
    ›    Rok 2017 5362
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 4780
    ›    Rok 2018 5677
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 3990
    ›    Rok 2019 2827
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 2108
    ›    Rok 2020 1778
    ›    Projekty uchwał 2020 rok 1467
    ›    Rok 2021 141
    ›     Projekty uchwał 2021 rok 195
     Dyżury radnych 2856
   Komisje Rady 5504
    ›    Przedmiot działania 1949
    ›    Skład osobowy 3177
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1755
    ›    Plan pracy 3581
    ›    Przedmiot działania 2003
    ›    Skład osobowy 2275
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1773
    ›    Plan pracy 3770
    ›    Przedmiot działania 2255
    ›    Skład osobowy 2313
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1650
    ›    Plan pracy 3616
     Komisja Rewizyjna 1641
    ›    Skład osobowy 2282
    ›    Plan pracy 3399
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 188
    ›    Skład osobowy 251
   Urząd Stanu Cywilnego 13076
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 964
Prawo Lokalne
   Statut 7603
   Regulamin 6860
   Rejestr umów 742
   Budżet 5991
     Budżet Gminy na 2010 rok 1663
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 929
     Budżet Gminy na 2011 rok 1790
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 1222
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1544
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 1049
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 1055
     Budżet Gminy na 2012 rok 1562
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 2157
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 792
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 1020
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1666
     Budżet Gminy na 2013 rok 1979
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 961
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 3184
     Budżet Gminy na 2014 rok 1320
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 739
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2846
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1326
     Emisja obligacji 2222
     Budżet Gminy na 2015 rok 1120
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 623
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 3293
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 1049
     Budżet Gminy na 2016 rok 1010
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 945
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 769
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 845
     Budżet Gminy na 2017 rok 525
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 544
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 597
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 501
     Budżet Gminy na 2018 rok 626
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 350
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 604
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 568
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 445
     Budżet Gminy na 2019 rok 424
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 221
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 297
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 230
     Budżet Gminy na 2020 rok 433
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 169
    ›    Sprawozdania finansowe 2020 rok 158
    ›    Sprawozdania budżetowe 2020 rok 162
     Budżet Gminy na 2021 rok 85
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 40
    ›    Sprawozdania finansowe 2021 rok 52
    ›    Sprawozdania budżetowe 2021 rok 38
     Opinie RIO 3864
   Podatki i opłaty lokalne 5968
     Podatek od nieruchomości 6902
     Podatek od środków transportowych 4249
     Podatek rolny 5108
     Podatek leśny 2706
     Podatek od posiadania psów 2125
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3927
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1860
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 564
     Opłata targowa 2147
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1575
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1560
   Informacje Urzędu 5585
     Ustalenia pokontrolne 2003
    ›    2011 rok 1319
    ›    2012 rok 1512
    ›    2013 rok 1293
    ›    2014 rok 1600
    ›    2015 rok 769
    ›    2016 rok 785
    ›    2017 rok 824
    ›    2018 rok 554
    ›    2019 rok 295
    ›    2020 rok 189
    ›    2021 rok 49
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 651
   Informacja publiczna 1038
   Petycje 1265
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 391
     2016 587
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 925
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 488
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 535
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 379
     2017 rok 415
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 549
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 478
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 513
     2018 rok 251
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 478
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 344
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 297
     2019 rok 262
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 291
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 246
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 217
     2020 rok 291
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 303
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno 317
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 202
     2021 rok 128
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 121
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 96
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 102
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 5173
   Zagospodarowanie przestrzenne 24633
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 3956
   Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023 95
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja 845
   Pozostałe 4193
     Informacja o zabytkach 860
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1577
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4738
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1459
   Ochrona środowiska 7141
     Informacja o środowisku 15543
     Informacja o środowisku 2014 rok 2609
     Informacja o środowisku 2015 rok 2703
     Informacja o środowisku 2016 rok 2978
     Informacja o środowisku 2017 rok 2585
     Informacja o środowisku 2018 rok 1323
     Informacja o środowisku 2019 rok 428
     Informacja o środowisku 2020 rok 1029
     Informacja o środowisku 2021 rok 221
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 1252
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1383
     Czyste powietrze 567
     Jak segregować odpady - Informacje 403
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 635
   Odnawialne Źródła Energii 2641
   Publicznie dostępny wykaz danych 1005
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 1543
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16531
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1385
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 18307
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1877
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 583
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 19129
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 876
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 407
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 17819
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 855
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 346
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok 25356
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok 795
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 442
   Ogłoszenia przetargów 2021 rok 3901
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok 319
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2021 rok 345
   Zapytania ofertowe 2021 rok 3809
   2020 rok 11129
   2021 rok 1855
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 2153
     Druki - podatki gminne 1310
     Druki - drogi 48
     Druki - odpady komunalne 464
     Druki - planowanie przestrzenne 1485
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 657
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 463
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 561
     Druki - różne 1060
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 539
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 3181
Inne
   Jednostki organizacyjne 9718
    ›    Kontakt 2507
    ›    Kierownictwo 2914
    ›    Statut 2457
    ›    Regulamin 1624
    ›    Struktura organizacyjna 1652
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9318
    ›    Ogłoszenia 5235
    ›    Aktualności 2331
    ›    Budżet Jednostki 382
    ›    Kierownictwo 1499
    ›    Statut 1193
    ›    Kontakt 1793
     Gminna Biblioteka Publiczna 603
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej 184
     Gminny Ośrodek Zdrowia 4835
    ›    Kontakt 2012
    ›    Kierownictwo 1796
    ›    Statut 1087
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 759
    ›    Kontakt 1377
    ›    Kierownictwo 1291
    ›    Statut 1017
    ›    Regulamin 991
    ›    Struktura organizacyjna 955
    ›    Aktualności 546
     Placówki oświatowe 2479
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 4951
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 4481
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 5705
    ›    Aktualności 2304
     Centrum Usług Wspólnych 1286
    ›    Statut 594
    ›    Regulamin 382
    ›    Kierownictwo 646
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 619
   Jednostki pomocnicze 5377
     Sołectwa 3257
    ›    Statut Sołectwa 1583
    ›    Wykaz sołtysów 4242
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 4048
     Stowarzyszenia zwykłe 1453
   Rejestr Instytucji Kultury 2681
   Oświadczenia majątkowe 27615
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1298
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1745
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 629
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 1060
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 396
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 1126
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1228
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 412
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 285
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 310
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 321
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 380
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 894
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r. 194
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r. 210
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r. 24
   Kontrola zarządcza 1246
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 1027
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 887
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 853
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 306
     Kontrola zarządcza za 2019 rok 241
     Kontrola zarządcza za 2020 rok 18
   Informacje nieudostępnione 4277
   Redakcja Biuletynu 5932
Łączna liczba odwiedzin:1193974