główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 817
   Dane podstawowe 138247
   Godziny urzędowania 6737
   Program RODZINA 500+ 2471
   DOBRY START 429
   Organizacje pożytku publicznego 2907
   Struktura organizacyjna 17211
     2019 rok 24
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 2699
     2019 rok 1514
     2018 rok 243
     2019 rok 3711
   Nabór pracowników 2649
     2019 rok 626
   Wybory 4137
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 291
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 951
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1225
     Wybory samorządowe 2018 2752
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2020-2023 48
     Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 144
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2703
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3076
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 10764
     2017 rok 537
     2019 rok 121
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 606
   Realizacja Projektów 318
Organy
   Wójt Gminy 13069
     Kontakt 2568
     Dyżury 2027
    ›    Zarządzenia 2013 rok 7704
    ›    Zarządzenia 2014 rok 5754
    ›    Zarządzenia 2015 rok 7989
    ›    Zarządzenia 2016 rok 5555
    ›    Zarządzenia 2017 rok 3174
     Zarządzenia 875
    ›    Zarządzenia 2018 rok 3740
    ›    Zarządzenia 2019 rok 1138
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 13
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 13
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 15
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 13
   Zastępca Wójta Gminy 8681
   Sekretarz Gminy 5281
   Skarbnik 5069
   Rada Gminy 9151
     Przewodniczący Rady 3348
     Skład Rady 4959
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1020
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 122
     Sesje 9124
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3369
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 3655
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 343
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 364
     Interpelacje i zapytania radnych 152
    ›    Protokoły 2010 rok 3418
    ›    Protokoły 2011 rok 3377
    ›    Protokoły 2012 rok 3634
    ›    Protokoły 2013 rok 2144
    ›    Protokoły 2014 rok 1630
    ›    Protokoły 2015 rok 1530
    ›    Protokoły 2016 rok 2200
    ›    Protokoły 2017 rok 1036
    ›    Protokoły 2018 rok 1061
     Protokoły 220
    ›    Protokoły 2019 rok 187
     Uchwały Rady Gminy 6953
    ›    Rok 2012 6869
    ›    Rok 2013 4608
    ›    Rok 2014 6590
    ›    Rok 2015 6114
    ›    Rok 2016 4011
    ›    Rok 2017 3872
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3430
    ›    Rok 2018 4113
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 3032
    ›    Rok 2019 683
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 791
     Dyżury radnych 2553
   Komisje Rady 5049
    ›    Przedmiot działania 1808
    ›    Skład osobowy 2795
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1597
    ›    Plan pracy 3232
    ›    Przedmiot działania 1839
    ›    Skład osobowy 1975
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1599
    ›    Plan pracy 3388
    ›    Przedmiot działania 2128
    ›    Skład osobowy 2014
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1465
    ›    Plan pracy 3214
     Komisja Rewizyjna 1463
    ›    Skład osobowy 1977
    ›    Plan pracy 3008
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 37
    ›    Skład osobowy 93
   Urząd Stanu Cywilnego 10063
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 677
Prawo Lokalne
   Statut 7266
   Regulamin 6227
   Rejestr umów 77
   Budżet 5384
     Budżet Gminy na 2010 rok 1523
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 815
     Budżet Gminy na 2011 rok 1637
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 973
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1407
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 918
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 905
     Budżet Gminy na 2012 rok 1432
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1870
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 675
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 895
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1532
     Budżet Gminy na 2013 rok 1851
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 810
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2770
     Budżet Gminy na 2014 rok 1115
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 623
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2476
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1143
     Emisja obligacji 1974
     Budżet Gminy na 2015 rok 931
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 487
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2644
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 907
     Budżet Gminy na 2016 rok 819
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 754
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 546
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 643
     Budżet Gminy na 2017 rok 316
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 389
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 387
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 293
     Budżet Gminy na 2018 rok 428
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 216
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 426
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 249
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 118
     Budżet Gminy na 2019 rok 141
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 44
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 64
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 48
     Opinie RIO 3090
   Podatki i opłaty lokalne 5063
     Podatek od nieruchomości 6140
     Podatek od środków transportowych 3922
     Podatek rolny 4608
     Podatek leśny 2531
     Podatek od posiadania psów 1864
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3256
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1702
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 290
     Opłata targowa 1893
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1438
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1403
   Informacje Urzędu 5197
     Ustalenia pokontrolne 1788
    ›    2011 rok 1191
    ›    2012 rok 1302
    ›    2013 rok 1156
    ›    2014 rok 1307
    ›    2015 rok 615
    ›    2016 rok 630
    ›    2017 rok 617
    ›    2018 rok 408
    ›    2019 rok 79
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 431
   Informacja publiczna 752
   Petycje 820
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 109
     2016 468
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 797
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 346
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 413
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 245
     2017 rok 265
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 421
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 341
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 363
     2018 rok 116
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 342
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 195
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 159
     2019 rok 75
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 107
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 66
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 62
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4696
   Zagospodarowanie przestrzenne 21957
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2896
   Pozostałe 3909
     Informacja o zabytkach 717
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1461
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4359
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1333
   Ochrona środowiska 5196
     Informacja o środowisku 13929
     Informacja o środowisku 2014 rok 2307
     Informacja o środowisku 2015 rok 2225
     Informacja o środowisku 2016 rok 2466
     Informacja o środowisku 2017 rok 2030
     Informacja o środowisku 2018 rok 926
     Informacja o środowisku 2019 rok 90
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 913
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1007
     Czyste powietrze 396
     Jak segregować odpady - Informacje 144
     Program "AURA" 118
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 245
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 11
   Odnawialne Źródła Energii 1519
   Publicznie dostępny wykaz danych 728
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 681
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16049
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1195
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17455
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1523
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 420
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 18266
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 649
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 306
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 10162
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 378
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 193
   Zapytania ofertowe 63170
   2018 rok 16910
   2019 rok 6250
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1195
     Druki - podatki gminne 839
     Druki - odpady komunalne 35
     Druki - planowanie przestrzenne 822
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 375
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 211
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 252
     Druki - różne 597
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 344
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2830
Inne
   Jednostki organizacyjne 8092
    ›    Kontakt 1900
    ›    Kierownictwo 2382
    ›    Statut 2063
    ›    Regulamin 1438
    ›    Struktura organizacyjna 1389
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6491
    ›    Ogłoszenia 2805
    ›    Aktualności 949
    ›    Budżet Jednostki 29
    ›    Kierownictwo 1318
    ›    Statut 1037
    ›    Kontakt 1513
     Gminna Biblioteka Publiczna 227
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej 29
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3779
    ›    Kontakt 1550
    ›    Kierownictwo 1432
    ›    Statut 927
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 444
    ›    Kontakt 1228
    ›    Kierownictwo 1167
    ›    Statut 891
    ›    Regulamin 900
    ›    Struktura organizacyjna 855
    ›    Aktualności 448
     Placówki oświatowe 2192
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 3031
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3322
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4665
    ›    Aktualności 1202
     Centrum Usług Wspólnych 543
    ›    Statut 424
    ›    Regulamin 215
    ›    Kierownictwo 360
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 324
   Jednostki pomocnicze 4952
     Sołectwa 2854
    ›    Statut Sołectwa 1372
    ›    Wykaz sołtysów 3199
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3803
     Stowarzyszenia zwykłe 1311
   Rejestr Instytucji Kultury 2101
   Oświadczenia majątkowe 24630
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 841
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1076
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1370
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 484
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 863
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 259
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 852
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 993
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 257
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 140
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 186
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 130
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 160
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 268
   Kontrola zarządcza 967
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 840
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 681
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 646
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 61
   Informacje nieudostępnione 4026
   Redakcja Biuletynu 5667
Łączna liczba odwiedzin:918486