Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN766865
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ128154
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 128154
   Godziny urzędowania 6152
   Program RODZINA 500+ 1731
   DOBRY START 31
   Organizacje pożytku publicznego 2487
   Struktura organizacyjna 16172
     2017 rok 976
     2018 rok 67
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1577
     2017 rok 2609
     2018 rok 797
     2018 rok 70
   Nabór pracowników 1558
     2017 rok 1396
     2018 rok 473
   Wybory 3159
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1370
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 662
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 747
     Wybory samorządowe 2014 3077
     Wybory do Izb Rolniczych 697
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1187
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 710
     Referendum ogólnokrajowe 1078
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1089
     Wybory samorządowe 2018 157
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2404
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2644
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 7051
     2017 rok 229
     2018 rok 102
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 64
Organy
   Wójt Gminy 11668
     Kontakt 2443
     Dyżury 1919
    ›    Zarządzenia 2013 rok 5968
    ›    Zarządzenia 2014 rok 4449
    ›    Zarządzenia 2015 rok 4957
    ›    Zarządzenia 2016 rok 4014
    ›    Zarządzenia 2017 rok 1858
     Zarządzenia 529
    ›    Zarządzenia 2018 rok 591
   Zastępca Wójta Gminy 7567
   Sekretarz 5049
   Skarbnik 4760
   Rada Gminy 8227
     Przewodniczący Rady 2856
     Skład Rady 4312
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 560
     Sesje 7995
    ›    Plan pracy 2832
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 1958
    ›    Protokoły 2010 rok 3138
    ›    Protokoły 2011 rok 3094
    ›    Protokoły 2012 rok 3173
    ›    Protokoły 2013 rok 1790
    ›    Protokoły 2014 rok 1286
    ›    Protokoły 2015 rok 1167
    ›    Protokoły 2016 rok 1771
    ›    Protokoły 2017 rok 674
    ›    Protokoły 2018 rok 172
     Protokoły 76
     Uchwały Rady Gminy 6505
    ›    Rok 2012 5621
    ›    Rok 2013 3795
    ›    Rok 2014 4460
    ›    Rok 2015 3829
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3798
    ›    Rok 2016 2793
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 3233
    ›    Rok 2017 1754
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 2108
    ›    Rok 2018 499
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 560
     Dyżury radnych 2358
   Komisje Rady 4744
    ›    Przedmiot działania 1635
    ›    Skład osobowy 2279
    ›    Posiedzenia komisji 1066
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1485
    ›    Plan pracy 2810
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 726
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 754
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 591
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 231
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 65
    ›    Przedmiot działania 1602
    ›    Skład osobowy 1709
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1351
    ›    Plan pracy 2835
    ›    Posiedzenia komisji 1352
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 736
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 711
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 570
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 216
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 46
    ›    Przedmiot działania 1986
    ›    Skład osobowy 1744
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1331
    ›    Plan pracy 2785
    ›    Posiedzenia komisji 1102
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 715
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 679
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 531
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 235
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 57
     Komisja Rewizyjna 1353
    ›    Skład osobowy 1589
    ›    Plan pracy 2649
    ›    Posiedzenia komisji 1170
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 963
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 815
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 661
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 288
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 65
   Urząd Stanu Cywilnego 8645
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 447
Prawo Lokalne
   Statut 6458
   Regulamin 5746
   Budżet 5177
     Budżet Gminy na 2010 rok 1407
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 705
     Budżet Gminy na 2011 rok 1475
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 845
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1141
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 767
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 765
     Budżet Gminy na 2012 rok 1319
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1542
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 545
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 779
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1131
     Budżet Gminy na 2013 rok 1524
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 687
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1927
     Budżet Gminy na 2014 rok 1005
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 501
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1783
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 890
     Emisja obligacji 1435
     Budżet Gminy na 2015 rok 807
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 363
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1540
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 746
     Budżet Gminy na 2016 rok 693
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 543
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 398
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 439
     Budżet Gminy na 2017 rok 217
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 227
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 196
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 175
     Budżet Gminy na 2018 rok 146
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 39
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 53
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 39
     Opinie RIO 1911
   Podatki i opłaty lokalne 4638
     Podatek od nieruchomości 5118
     Podatek od środków transportowych 3276
     Podatek rolny 3998
     Podatek leśny 2255
     Podatek od posiadania psów 1758
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2828
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1555
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 193
     Opłata targowa 1690
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1324
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1331
   Informacje Urzędu 4962
     Ustalenia pokontrolne 1612
    ›    2011 rok 962
    ›    2012 rok 976
    ›    2013 rok 932
    ›    2014 rok 996
    ›    2015 rok 444
    ›    2016 rok 420
    ›    2017 rok 313
    ›    2018 rok 52
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 298
   Informacja publiczna 501
   Petycje 634
     2016 310
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 538
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 243
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 245
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 132
     2017 rok 135
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 230
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 195
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 186
     2018 rok 33
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 55
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 36
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 36
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4285
   Zagospodarowanie przestrzenne 19944
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2298
   Pozostałe 3697
     Informacja o zabytkach 535
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1340
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4047
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1195
   Ochrona środowiska 4431
     Informacja o środowisku 12245
     Informacja o środowisku 2014 rok 1815
     Informacja o środowisku 2015 rok 1729
     Informacja o środowisku 2016 rok 1777
     Informacja o środowisku 2017 rok 1169
     Informacja o środowisku 2018 rok 102
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 696
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 702
     Czyste powietrze 284
     Jak segregować odpady - Informacje 46
     Program "AURA" 39
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 38
   Odnawialne Źródła Energii 601
   Publicznie dostępny wykaz danych 441
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 247
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15494
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 962
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 16177
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1188
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 322
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 6771
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 189
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 202
   Zapytania ofertowe 46515
   2016 rok 8316
   2017 rok 7989
   2018 rok 6507
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 781
     Druki - podatki gminne 520
     Druki - odpady komunalne 343
     Druki - planowanie przestrzenne 336
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 210
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 72
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 82
     Druki - różne 375
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 126
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2355
Inne
   Jednostki organizacyjne 7259
    ›    Kontakt 1626
    ›    Kierownictwo 2003
    ›    Statut 1777
    ›    Regulamin 1255
    ›    Struktura organizacyjna 1238
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5596
    ›    Ogłoszenia 1918
    ›    Aktualności 342
    ›    Kierownictwo 1123
    ›    Statut 881
    ›    Kontakt 1204
     Gminna Biblioteka Publiczna 63
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3323
    ›    Kontakt 1152
    ›    Kierownictwo 1156
    ›    Statut 764
    ›    Regulamin 744
    ›    Struktura organizacyjna 735
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 370
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 201
    ›    Protokoły 2016 rok 169
    ›    Uchwały 2016 rok 159
    ›    Protokoły 2017 rok 101
    ›    Uchwały 2017 rok 106
    ›    Uchwały 2018 rok 38
    ›    Kontakt 1082
    ›    Kierownictwo 1034
    ›    Statut 776
    ›    Regulamin 825
    ›    Struktura organizacyjna 784
    ›    Aktualności 237
     Placówki oświatowe 2028
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2238
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2548
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 3875
    ›    Aktualności 354
     Centrum Usług Wspólnych 210
    ›    Statut 154
    ›    Regulamin 117
    ›    Kierownictwo 183
   Jednostki pomocnicze 4509
     Sołectwa 2637
    ›    Statut Sołectwa 1161
    ›    Wykaz sołtysów 2516
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3670
     Stowarzyszenia zwykłe 1209
   Rejestr Instytucji Kultury 1806
   Oświadczenia majątkowe 19636
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 675
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 809
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1043
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 336
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 594
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 108
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 301
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 351
   Kontrola zarządcza 724
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 435
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 214
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 87
   Informacje nieudostępnione 3838
   Redakcja Biuletynu 5230