Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN735736
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ119058
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 119058
   Godziny urzędowania 5863
   Program RODZINA 500+ 1350
   Organizacje pożytku publicznego 2118
     2017 rok 102
   Struktura organizacyjna 15156
   Ogłoszenia o konkursach 467
     2017 rok 722
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 807
     2017 rok 1810
   Zaproszenia 305
     2017 rok 254
   Nabór pracowników 741
     2017 rok 747
   Wybory 2877
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1181
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 524
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 603
     Wybory samorządowe 2014 2684
     Wybory do Izb Rolniczych 554
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1006
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 578
     Referendum ogólnokrajowe 862
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 879
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2229
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2396
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 5216
     2017 rok 98
Organy
   Wójt Gminy 10661
     Kontakt 2361
     Dyżury 1848
    ›    Zarządzenia 2013 rok 5254
    ›    Zarządzenia 2014 rok 3702
    ›    Zarządzenia 2015 rok 4008
    ›    Zarządzenia 2016 rok 3204
    ›    Zarządzenia 2017 rok 769
     Zarządzenia 256
   Zastępca Wójta Gminy 6793
   Sekretarz 4874
   Skarbnik 4557
   Rada Gminy 7752
     Przewodniczący Rady 2715
     Skład Rady 4103
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 436
     Sesje 7390
    ›    Plan pracy 2578
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 1356
     Protokoły 18907
    ›    Protokoły 2010 rok 2903
    ›    Protokoły 2011 rok 2848
    ›    Protokoły 2012 rok 2843
    ›    Protokoły 2013 rok 1546
    ›    Protokoły 2014 rok 1081
    ›    Protokoły 2015 rok 956
    ›    Protokoły 2016 rok 1444
    ›    Protokoły 2017 rok 282
     Uchwały Rady Gminy 6191
    ›    Rok 2012 4980
    ›    Rok 2013 3343
    ›    Rok 2014 3850
    ›    Rok 2015 3084
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3083
    ›    Rok 2016 2191
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 2592
    ›    Rok 2017 661
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 987
     Dyżury radnych 2246
   Komisje Rady 4479
    ›    Przedmiot działania 1502
    ›    Skład osobowy 2096
    ›    Posiedzenia komisji 998
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1372
    ›    Plan pracy 2498
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 612
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 591
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 436
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 64
    ›    Przedmiot działania 1477
    ›    Skład osobowy 1562
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1256
    ›    Plan pracy 2638
    ›    Posiedzenia komisji 1267
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 607
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 554
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 410
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 74
    ›    Przedmiot działania 1869
    ›    Skład osobowy 1583
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1264
    ›    Plan pracy 2565
    ›    Posiedzenia komisji 1031
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 590
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 545
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 384
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 77
     Komisja Rewizyjna 1256
    ›    Skład osobowy 1468
    ›    Plan pracy 2421
    ›    Posiedzenia komisji 1101
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 786
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 642
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 473
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 90
   Urząd Stanu Cywilnego 7604
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 251
Prawo Lokalne
   Statut 6095
   Regulamin 5311
   Budżet 4961
     Budżet Gminy na 2010 rok 1312
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 622
     Budżet Gminy na 2011 rok 1381
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 729
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 997
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 668
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 675
     Budżet Gminy na 2012 rok 1215
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1356
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 494
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 680
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 975
     Budżet Gminy na 2013 rok 1340
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 577
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1670
     Budżet Gminy na 2014 rok 881
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 444
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1499
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 733
     Emisja obligacji 1254
     Budżet Gminy na 2015 rok 674
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 302
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1231
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 619
     Budżet Gminy na 2016 rok 523
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 411
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 289
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 339
     Budżet Gminy na 2017 rok 99
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 91
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 69
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 76
     Opinie RIO 1596
   Podatki i opłaty lokalne 4379
     Podatek od nieruchomości 4790
     Podatek od środków transportowych 3123
     Podatek rolny 3732
     Podatek leśny 2122
     Podatek od posiadania psów 1682
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2597
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1483
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 102
     Opłata targowa 1586
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1270
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1275
   Informacje Urzędu 4778
     Ustalenia pokontrolne 1503
    ›    2011 rok 851
    ›    2012 rok 852
    ›    2013 rok 789
    ›    2014 rok 817
    ›    2015 rok 360
    ›    2016 rok 312
    ›    2017 rok 164
     Obwieszczenia i zawiadomienia 77
    ›    2017 rok 379
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 164
   Informacja publiczna 314
   Petycje 449
     2016 262
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 456
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 187
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 172
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 71
     2017 rok 71
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 121
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 104
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 83
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4045
   Zagospodarowanie przestrzenne 18647
     Inwestycje gminne 2577
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 1983
   Pozostałe 3538
     Informacja o zabytkach 471
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1255
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 3854
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1102
   Ochrona środowiska 4026
     Informacja o środowisku 11365
     Informacja o środowisku 2014 rok 1609
     Informacja o środowisku 2015 rok 1479
     Informacja o środowisku 2016 rok 1478
     Informacja o środowisku 2017 rok 809
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 550
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 563
     Czyste powietrze 178
   Odnawialne Źródła Energii 197
   Publicznie dostępny wykaz danych danych 266
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 57723
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 14476
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 802
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 8044
   Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 682
   Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 172
   Zapytania ofertowe 34443
   2016 rok 7082
   2017 rok 3772
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 452
     Druki - podatki gminne 249
     Druki - odpady komunalne 161
     Druki - planowanie przestrzenne 172
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 88
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 11
     Druki - różne 221
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 34
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2140
Inne
   Jednostki organizacyjne 6824
    ›    Kontakt 1486
    ›    Kierownictwo 1683
    ›    Statut 1605
    ›    Regulamin 1145
    ›    Struktura organizacyjna 1120
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5072
    ›    Ogłoszenia 1619
    ›    Aktualności 188
    ›    Kierownictwo 1017
    ›    Statut 751
    ›    Procedury 636
     Gminna Biblioteka Publiczna 2112
    ›    Kontakt 1082
    ›    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Motkowicach 1013
    ›    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzwinie 961
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3043
    ›    Kontakt 1024
    ›    Kierownictwo 1036
    ›    Statut 680
    ›    Regulamin 673
    ›    Struktura organizacyjna 669
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 261
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 99
    ›    Protokoły 2016 rok 105
    ›    Uchwały 2016 rok 98
    ›    Protokoły 2017 rok 48
    ›    Uchwały 2017 rok 47
     Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 2948
    ›    Kontakt 1016
    ›    Kierownictwo 958
    ›    Statut 724
    ›    Regulamin 776
    ›    Struktura organizacyjna 738
    ›    Aktualności 144
     Placówki oświatowe 1904
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 1810
    ›    Zespół Szkół w Mierzwinie 2213
    ›    Zespół Szkół w Motkowicach 3298
    ›    Aktualności 108
     Centrum Usług Wspólnych 80
    ›    Statut 67
    ›    Regulamin 46
    ›    Kierownictwo 77
   Jednostki pomocnicze 4317
     Sołectwa 2524
    ›    Statut Sołectwa 1071
    ›    Wykaz sołtysów 2190
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3554
     Stowarzyszenia zwykłe 1114
   Rejestr Instytucji Kultury 1551
   Oświadczenia majątkowe 17694
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 614
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 604
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 894
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 105
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 208
   Kontrola zarządcza 571
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 330
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 110
   Informacje nieudostępnione 3720
   Redakcja Biuletynu 4851