Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN868015
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ134121
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 134121
   Godziny urzędowania 6503
   Program RODZINA 500+ 2297
   DOBRY START 326
   Organizacje pożytku publicznego 2740
   Struktura organizacyjna 16866
     2019 rok 8
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 2148
     2018 rok 3174
     2019 rok 286
     2018 rok 211
     2019 rok 3339
   Nabór pracowników 2160
     2019 rok 168
   Wybory 3818
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1541
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 879
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1128
     Wybory samorządowe 2014 4033
     Wybory do Izb Rolniczych 895
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1724
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 946
     Referendum ogólnokrajowe 1293
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1828
     Wybory samorządowe 2018 2431
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2645
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2956
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 9648
     2017 rok 469
     2019 rok 45
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 470
   Realizacja Projektów 253
Organy
   Wójt Gminy 12502
     Kontakt 2521
     Dyżury 1993
    ›    Zarządzenia 2013 rok 7407
    ›    Zarządzenia 2014 rok 5365
    ›    Zarządzenia 2015 rok 7583
    ›    Zarządzenia 2016 rok 5144
    ›    Zarządzenia 2017 rok 2818
     Zarządzenia 726
    ›    Zarządzenia 2018 rok 3323
    ›    Zarządzenia 2019 rok 226
   Zastępca Wójta Gminy 8256
   Sekretarz Gminy 5196
   Skarbnik 4979
   Rada Gminy 8817
     Przewodniczący Rady 3275
     Skład Rady 4823
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 941
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 71
     Sesje 8818
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3277
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 3377
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 156
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 197
     Interpelacje i zapytania radnych 70
    ›    Protokoły 2010 rok 3352
    ›    Protokoły 2011 rok 3309
    ›    Protokoły 2012 rok 3530
    ›    Protokoły 2013 rok 2051
    ›    Protokoły 2014 rok 1533
    ›    Protokoły 2015 rok 1433
    ›    Protokoły 2016 rok 2066
    ›    Protokoły 2017 rok 938
    ›    Protokoły 2018 rok 930
     Protokoły 165
    ›    Protokoły 2019 rok 37
     Uchwały Rady Gminy 6765
    ›    Rok 2012 6717
    ›    Rok 2013 4350
    ›    Rok 2014 6242
    ›    Rok 2015 5786
    ›    Rok 2016 3732
    ›    Rok 2017 3547
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3133
    ›    Rok 2018 3736
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 2730
    ›    Rok 2019 143
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 241
     Dyżury radnych 2494
   Komisje Rady 4953
    ›    Przedmiot działania 1764
    ›    Skład osobowy 2705
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1570
    ›    Plan pracy 3112
    ›    Przedmiot działania 1793
    ›    Skład osobowy 1896
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1554
    ›    Plan pracy 3291
    ›    Przedmiot działania 2099
    ›    Skład osobowy 1934
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1405
    ›    Plan pracy 3119
     Komisja Rewizyjna 1436
    ›    Skład osobowy 1905
    ›    Plan pracy 2914
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 15
    ›    Skład osobowy 50
   Urząd Stanu Cywilnego 9541
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 606
Prawo Lokalne
   Statut 7097
   Regulamin 6067
   Budżet 5296
     Budżet Gminy na 2010 rok 1504
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 787
     Budżet Gminy na 2011 rok 1598
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 933
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1341
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 891
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 870
     Budżet Gminy na 2012 rok 1399
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1783
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 652
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 862
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1442
     Budżet Gminy na 2013 rok 1790
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 781
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2600
     Budżet Gminy na 2014 rok 1085
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 603
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2328
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1079
     Emisja obligacji 1853
     Budżet Gminy na 2015 rok 899
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 460
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2436
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 869
     Budżet Gminy na 2016 rok 775
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 669
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 508
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 606
     Budżet Gminy na 2017 rok 289
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 357
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 354
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 260
     Budżet Gminy na 2018 rok 350
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 190
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 360
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 125
     Budżet Gminy na 2019 rok 34
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 18
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 16
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 17
     Opinie RIO 2890
   Podatki i opłaty lokalne 4961
     Podatek od nieruchomości 5990
     Podatek od środków transportowych 3851
     Podatek rolny 4450
     Podatek leśny 2488
     Podatek od posiadania psów 1819
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3124
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1674
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 260
     Opłata targowa 1852
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1414
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1383
   Informacje Urzędu 5120
     Ustalenia pokontrolne 1746
    ›    2011 rok 1143
    ›    2012 rok 1235
    ›    2013 rok 1099
    ›    2014 rok 1226
    ›    2015 rok 571
    ›    2016 rok 591
    ›    2017 rok 495
    ›    2018 rok 360
    ›    2019 rok 31
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 390
   Informacja publiczna 681
   Petycje 757
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 25
     2016 443
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 741
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 316
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 388
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 215
     2017 rok 218
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 380
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 312
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 324
     2018 rok 87
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 291
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 163
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 102
     2019 rok 15
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 21
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 18
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 19
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4608
   Zagospodarowanie przestrzenne 21333
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2695
   Pozostałe 3854
     Informacja o zabytkach 687
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1436
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4266
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1303
   Ochrona środowiska 4933
     Informacja o środowisku 13624
     Informacja o środowisku 2014 rok 2223
     Informacja o środowisku 2015 rok 2108
     Informacja o środowisku 2016 rok 2311
     Informacja o środowisku 2017 rok 1900
     Informacja o środowisku 2018 rok 759
     Informacja o środowisku 2018 rok 13
     Informacja o środowisku 2019 rok 13
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 836
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 929
     Czyste powietrze 361
     Jak segregować odpady - Informacje 105
     Program "AURA" 90
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 215
   Odnawialne Źródła Energii 1289
   Publicznie dostępny wykaz danych 673
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 438
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15911
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1108
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17125
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1422
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 378
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 17018
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 582
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 281
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 1640
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 118
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 85
   Zapytania ofertowe 56060
   2018 rok 16660
   2019 rok 685
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1084
     Druki - podatki gminne 757
     Druki - odpady komunalne 593
     Druki - planowanie przestrzenne 689
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 306
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 173
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 203
     Druki - różne 543
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 308
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2714
Inne
   Jednostki organizacyjne 7864
    ›    Kontakt 1809
    ›    Kierownictwo 2239
    ›    Statut 1980
    ›    Regulamin 1403
    ›    Struktura organizacyjna 1347
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6173
    ›    Ogłoszenia 2600
    ›    Aktualności 793
    ›    Kierownictwo 1272
    ›    Statut 995
    ›    Kontakt 1439
     Gminna Biblioteka Publiczna 148
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3596
    ›    Kontakt 1422
    ›    Kierownictwo 1344
    ›    Statut 896
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 374
    ›    Kontakt 1186
    ›    Kierownictwo 1121
    ›    Statut 869
    ›    Regulamin 878
    ›    Struktura organizacyjna 835
    ›    Aktualności 413
     Placówki oświatowe 2129
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2709
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3015
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4364
    ›    Aktualności 918
     Centrum Usług Wspólnych 385
    ›    Statut 356
    ›    Regulamin 180
    ›    Kierownictwo 287
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 283
   Jednostki pomocnicze 4721
     Sołectwa 2761
    ›    Statut Sołectwa 1310
    ›    Wykaz sołtysów 2899
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3745
     Stowarzyszenia zwykłe 1279
   Rejestr Instytucji Kultury 1998
   Oświadczenia majątkowe 23602
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 816
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1000
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1272
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 440
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 813
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 207
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 688
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 839
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 201
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 101
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 111
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 47
   Kontrola zarządcza 892
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 782
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 613
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 562
   Informacje nieudostępnione 3963
   Redakcja Biuletynu 5542