główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6938
   Dane podstawowe 138901
   Godziny urzędowania 7050
   Program RODZINA 500+ 2721
   DOBRY START 528
   Organizacje pożytku publicznego 3108
   Struktura organizacyjna 17663
     2019 rok 41
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 3653
     2020 rok 693
     2018 rok 262
     2019 rok 3968
   Nabór pracowników 3636
   Wybory 4589
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 1014
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1334
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 roku 78
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2796
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3237
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 12423
     2019 rok 263
     2020 rok 73
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 774
   Realizacja Projektów 401
   Deklaracja dostępności 4
Organy
   Wójt Gminy 14023
     Kontakt 2771
     Dyżury 2080
    ›    Zarządzenia 2004 rok 5822
    ›    Zarządzenia 2005 rok 22633
    ›    Zarządzenia 2006 rok 13746
    ›    Zarządzenie 2007 rok 15597
    ›    Zarządzenia 2008 rok 6482
    ›    Zarządzenia 2009 rok 6806
    ›    Zarządzenia 2010 rok 10298
    ›    Zarządzenia 2011 rok 7931
    ›    Zarządzenia 2012 rok 5717
    ›    Zarządzenia 2013 rok 8016
    ›    Zarządzenia 2014 rok 6066
    ›    Zarządzenia 2015 rok 8364
    ›    Zarządzenia 2016 rok 5844
    ›    Zarządzenia 2017 rok 3486
     Zarządzenia 1153
    ›    Zarządzenia 2018 rok 4083
    ›    Zarządzenia 2019 rok 1927
    ›    Zarządzenia 2020 rok 446
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 56
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 39
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 45
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok 46
   Zastępca Wójta Gminy 9348
   Sekretarz Gminy 5410
   Skarbnik 5205
   Rada Gminy 9546
     Przewodniczący Rady 3442
     Skład Rady 5103
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1082
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 182
     Sesje 9424
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3464
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 3900
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 664
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 971
     Interpelacje i zapytania radnych 213
    ›    Protokoły 2010 rok 3484
    ›    Protokoły 2011 rok 3464
    ›    Protokoły 2012 rok 3757
    ›    Protokoły 2013 rok 2211
    ›    Protokoły 2014 rok 1691
    ›    Protokoły 2015 rok 1587
    ›    Protokoły 2016 rok 2309
    ›    Protokoły 2017 rok 1179
    ›    Protokoły 2018 rok 1149
     Protokoły 295
    ›    Protokoły 2019 rok 346
    ›    Protokoły 2020 rok 32
     Uchwały Rady Gminy 7208
    ›    Rok 2011 6151
    ›    Rok 2012 7176
    ›    Rok 2013 4897
    ›    Rok 2014 6973
    ›    Rok 2015 6382
    ›    Rok 2016 4284
    ›    Rok 2017 4208
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 3685
    ›    Rok 2018 4501
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 3262
    ›    Rok 2019 1360
    ›    Projekty uchwał 2019 rok 1177
    ›    Rok 2020 112
    ›    Projekty uchwał 2020 rok 198
     Dyżury radnych 2626
   Komisje Rady 5145
    ›    Przedmiot działania 1837
    ›    Skład osobowy 2867
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1643
    ›    Plan pracy 3300
    ›    Przedmiot działania 1876
    ›    Skład osobowy 2038
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1654
    ›    Plan pracy 3469
    ›    Przedmiot działania 2157
    ›    Skład osobowy 2086
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1520
    ›    Plan pracy 3292
     Komisja Rewizyjna 1514
    ›    Skład osobowy 2045
    ›    Plan pracy 3077
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 73
    ›    Skład osobowy 131
   Urząd Stanu Cywilnego 10811
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 745
Prawo Lokalne
   Statut 7369
   Regulamin 6396
   Rejestr umów 246
   Budżet 5529
     Budżet Gminy na 2010 rok 1563
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 835
     Budżet Gminy na 2011 rok 1668
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 1068
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1435
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 943
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 939
     Budżet Gminy na 2012 rok 1460
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1919
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 703
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 932
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1558
     Budżet Gminy na 2013 rok 1877
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 842
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2844
     Budżet Gminy na 2014 rok 1179
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 648
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2545
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 1192
     Emisja obligacji 2041
     Budżet Gminy na 2015 rok 1001
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 520
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2798
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 941
     Budżet Gminy na 2016 rok 884
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 803
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 593
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 706
     Budżet Gminy na 2017 rok 372
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 426
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 452
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 359
     Budżet Gminy na 2018 rok 484
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 239
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 473
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 306
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok 206
     Budżet Gminy na 2019 rok 203
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku 77
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok 106
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok 93
     Budżet Gminy na 2020 rok 104
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2020 roku 36
    ›    Sprawozdania finansowe 2020 rok 30
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2020 rok 26
     Opinie RIO 3216
   Podatki i opłaty lokalne 5259
     Podatek od nieruchomości 6324
     Podatek od środków transportowych 3993
     Podatek rolny 4703
     Podatek leśny 2596
     Podatek od posiadania psów 1933
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3424
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1730
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 360
     Opłata targowa 1943
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1476
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1434
   Informacje Urzędu 5292
     Ustalenia pokontrolne 1846
    ›    2011 rok 1217
    ›    2012 rok 1331
    ›    2013 rok 1185
    ›    2014 rok 1369
    ›    2015 rok 654
    ›    2016 rok 669
    ›    2017 rok 678
    ›    2018 rok 439
    ›    2019 rok 133
    ›    2020 rok 17
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 490
   Informacja publiczna 813
   Petycje 898
   Petycje do Wójta Gminy Imielno 175
     2016 490
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 821
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 380
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 436
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 270
     2017 rok 294
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 448
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 373
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 396
     2018 rok 146
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 376
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 227
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 191
     2019 rok 142
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 179
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 137
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 104
     2020 rok 30
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 33
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno 57
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 18
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4810
   Zagospodarowanie przestrzenne 22629
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 3202
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja 134
   Pozostałe 3983
     Informacja o zabytkach 742
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1485
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4463
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1359
   Ochrona środowiska 5684
     Informacja o środowisku 14331
     Informacja o środowisku 2014 rok 2371
     Informacja o środowisku 2015 rok 2324
     Informacja o środowisku 2016 rok 2541
     Informacja o środowisku 2017 rok 2139
     Informacja o środowisku 2018 rok 1001
     Informacja o środowisku 2019 rok 188
     Informacja o środowisku 2020 rok 41
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 1023
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1085
     Czyste powietrze 427
     Jak segregować odpady - Informacje 172
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno 66
   Odnawialne Źródła Energii 1906
   Publicznie dostępny wykaz danych 800
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 936
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 16162
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1253
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 17805
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1602
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 460
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 18528
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 697
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 325
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok 16886
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok 558
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 224
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok 3495
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok 267
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 200
   Zapytania ofertowe 71240
   2019 rok 11133
   2020 rok 1287
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1371
     Druki - podatki gminne 961
     Druki - odpady komunalne 104
     Druki - planowanie przestrzenne 969
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 443
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 261
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 350
     Druki - różne 683
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 365
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2936
Inne
   Jednostki organizacyjne 8398
    ›    Kontakt 2067
    ›    Kierownictwo 2545
    ›    Statut 2154
    ›    Regulamin 1496
    ›    Struktura organizacyjna 1446
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7054
    ›    Ogłoszenia 3045
    ›    Aktualności 1242
    ›    Budżet Jednostki 198
    ›    Kierownictwo 1358
    ›    Statut 1077
    ›    Kontakt 1575
     Gminna Biblioteka Publiczna 271
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej 59
     Gminny Ośrodek Zdrowia 4089
    ›    Kontakt 1754
    ›    Kierownictwo 1548
    ›    Statut 990
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 551
    ›    Kontakt 1284
    ›    Kierownictwo 1197
    ›    Statut 921
    ›    Regulamin 926
    ›    Struktura organizacyjna 883
    ›    Aktualności 474
     Placówki oświatowe 2254
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 3572
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 3633
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4967
    ›    Aktualności 1430
     Centrum Usług Wspólnych 751
    ›    Statut 469
    ›    Regulamin 253
    ›    Kierownictwo 434
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 414
   Jednostki pomocnicze 5138
     Sołectwa 2946
    ›    Statut Sołectwa 1422
    ›    Wykaz sołtysów 3521
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3867
     Stowarzyszenia zwykłe 1343
   Rejestr Instytucji Kultury 2262
   Oświadczenia majątkowe 25462
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 882
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 1136
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1523
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 526
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 929
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 303
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 960
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 1079
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 295
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 178
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r. 223
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r. 213
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok 247
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok 592
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r. 58
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r. 42
   Kontrola zarządcza 1033
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 870
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 710
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 675
     Kontrola zarządcza za 2018 rok 105
   Informacje nieudostępnione 4087
   Redakcja Biuletynu 5735
Łączna liczba odwiedzin:1071225