Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN827223
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ130984
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 130984
   Godziny urzędowania 6334
   Program RODZINA 500+ 1994
   DOBRY START 224
   Organizacje pożytku publicznego 2570
   Struktura organizacyjna 16427
     2017 rok 1018
     2018 rok 81
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1827
     2018 rok 1971
     2018 rok 123
   Nabór pracowników 1808
     2017 rok 1493
     2018 rok 765
   Wybory 3602
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1419
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 798
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 967
     Wybory samorządowe 2014 3423
     Wybory do Izb Rolniczych 785
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1407
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 827
     Referendum ogólnokrajowe 1124
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1419
     Wybory samorządowe 2018 1240
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2518
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2780
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 8381
     2017 rok 348
     2018 rok 353
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 250
   Realizacja Projektów 126
Organy
   Wójt Gminy 12085
     Kontakt 2480
     Dyżury 1947
    ›    Zarządzenia 2013 rok 6395
    ›    Zarządzenia 2014 rok 4647
    ›    Zarządzenia 2015 rok 6030
    ›    Zarządzenia 2016 rok 4364
    ›    Zarządzenia 2017 rok 2017
     Zarządzenia 606
    ›    Zarządzenia 2018 rok 1761
   Zastępca Wójta Gminy 7936
   Sekretarz 5100
   Skarbnik 4876
   Rada Gminy 8372
     Przewodniczący Rady 3032
     Skład Rady 4504
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 713
     Sesje 8173
    ›    Plan pracy 2972
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 2472
    ›    Protokoły 2010 rok 3197
    ›    Protokoły 2011 rok 3154
    ›    Protokoły 2012 rok 3294
    ›    Protokoły 2013 rok 1857
    ›    Protokoły 2014 rok 1356
    ›    Protokoły 2015 rok 1227
    ›    Protokoły 2016 rok 1876
    ›    Protokoły 2017 rok 732
    ›    Protokoły 2018 rok 449
     Protokoły 109
     Uchwały Rady Gminy 6598
    ›    Rok 2012 6039
    ›    Rok 2013 3995
    ›    Rok 2014 5134
    ›    Rok 2015 4537
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 4377
    ›    Rok 2016 3003
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 3443
    ›    Rok 2017 2495
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 2350
    ›    Rok 2018 1730
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 1181
     Dyżury radnych 2389
   Komisje Rady 4831
    ›    Przedmiot działania 1672
    ›    Skład osobowy 2423
    ›    Posiedzenia komisji 1098
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1519
    ›    Plan pracy 2902
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 818
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 803
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 632
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 273
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 266
    ›    Przedmiot działania 1648
    ›    Skład osobowy 1756
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1450
    ›    Plan pracy 2964
    ›    Posiedzenia komisji 1388
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 834
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 808
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 615
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 342
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 86
    ›    Przedmiot działania 2025
    ›    Skład osobowy 1791
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1349
    ›    Plan pracy 2868
    ›    Posiedzenia komisji 1130
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 749
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 718
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 575
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 283
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 93
     Komisja Rewizyjna 1368
    ›    Skład osobowy 1686
    ›    Plan pracy 2719
    ›    Posiedzenia komisji 1199
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 1076
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 860
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 823
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 375
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 145
   Urząd Stanu Cywilnego 9088
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 525
Prawo Lokalne
   Statut 6774
   Regulamin 5851
   Budżet 5222
     Budżet Gminy na 2010 rok 1456
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 735
     Budżet Gminy na 2011 rok 1518
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 870
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1178
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 809
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 804
     Budżet Gminy na 2012 rok 1345
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1600
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 592
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 803
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1253
     Budżet Gminy na 2013 rok 1652
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 718
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2145
     Budżet Gminy na 2014 rok 1029
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 554
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1941
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 934
     Emisja obligacji 1605
     Budżet Gminy na 2015 rok 834
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 383
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1929
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 789
     Budżet Gminy na 2016 rok 723
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 578
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 427
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 526
     Budżet Gminy na 2017 rok 255
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 309
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 273
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 210
     Budżet Gminy na 2018 rok 218
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 125
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 235
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 78
     Opinie RIO 2240
   Podatki i opłaty lokalne 4834
     Podatek od nieruchomości 5485
     Podatek od środków transportowych 3505
     Podatek rolny 4114
     Podatek leśny 2360
     Podatek od posiadania psów 1776
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2897
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1597
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 210
     Opłata targowa 1745
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1374
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1356
   Informacje Urzędu 5035
     Ustalenia pokontrolne 1673
    ›    2011 rok 1039
    ›    2012 rok 1083
    ›    2013 rok 974
    ›    2014 rok 1064
    ›    2015 rok 487
    ›    2016 rok 468
    ›    2017 rok 361
    ›    2018 rok 173
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 332
   Informacja publiczna 564
   Petycje 680
     2016 370
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 627
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 267
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 311
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 163
     2017 rok 178
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 301
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 255
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 251
     2018 rok 51
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 133
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 96
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 59
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4463
   Zagospodarowanie przestrzenne 20409
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2462
   Pozostałe 3780
     Informacja o zabytkach 614
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1373
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4159
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1213
   Ochrona środowiska 4628
     Informacja o środowisku 12708
     Informacja o środowisku 2014 rok 2012
     Informacja o środowisku 2015 rok 1798
     Informacja o środowisku 2016 rok 1888
     Informacja o środowisku 2017 rok 1458
     Informacja o środowisku 2018 rok 387
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 738
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 800
     Czyste powietrze 315
     Jak segregować odpady - Informacje 64
     Program "AURA" 53
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 141
   Odnawialne Źródła Energii 918
   Publicznie dostępny wykaz danych 562
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 344
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15584
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1015
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 16632
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1266
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 337
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 12405
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 388
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 236
   Zapytania ofertowe 51085
   2016 rok 8536
   2017 rok 8259
   2018 rok 11946
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 961
     Druki - podatki gminne 576
     Druki - odpady komunalne 447
     Druki - planowanie przestrzenne 529
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 250
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 98
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 140
     Druki - różne 457
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 192
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2519
Inne
   Jednostki organizacyjne 7571
    ›    Kontakt 1700
    ›    Kierownictwo 2093
    ›    Statut 1832
    ›    Regulamin 1306
    ›    Struktura organizacyjna 1263
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5877
    ›    Ogłoszenia 2214
    ›    Aktualności 537
    ›    Kierownictwo 1177
    ›    Statut 906
    ›    Kontakt 1259
     Gminna Biblioteka Publiczna 89
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3474
    ›    Kontakt 1267
    ›    Kierownictwo 1218
    ›    Statut 823
    ›    Regulamin 799
    ›    Struktura organizacyjna 766
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 438
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 265
    ›    Protokoły 2016 rok 198
    ›    Uchwały 2016 rok 187
    ›    Protokoły 2017 rok 142
    ›    Uchwały 2017 rok 164
    ›    Uchwały 2018 rok 91
    ›    Kontakt 1117
    ›    Kierownictwo 1062
    ›    Statut 796
    ›    Regulamin 841
    ›    Struktura organizacyjna 799
    ›    Aktualności 284
     Placówki oświatowe 2057
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2405
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2667
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4040
    ›    Aktualności 523
     Centrum Usług Wspólnych 298
    ›    Statut 250
    ›    Regulamin 138
    ›    Kierownictwo 212
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 131
   Jednostki pomocnicze 4582
     Sołectwa 2676
    ›    Statut Sołectwa 1212
    ›    Wykaz sołtysów 2668
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3708
     Stowarzyszenia zwykłe 1230
   Rejestr Instytucji Kultury 1874
   Oświadczenia majątkowe 21591
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 759
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 902
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1165
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 372
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 685
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 148
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 465
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 596
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 34
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 15
   Kontrola zarządcza 829
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 591
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 382
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 290
   Informacje nieudostępnione 3903
   Redakcja Biuletynu 5394