Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN863197
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ132438
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 132438
   Godziny urzędowania 6414
   Program RODZINA 500+ 2132
   DOBRY START 267
   Organizacje pożytku publicznego 2645
   Struktura organizacyjna 16631
     2017 rok 1055
     2018 rok 90
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1955
     2018 rok 2478
     2018 rok 160
   Nabór pracowników 1957
     2017 rok 1548
     2018 rok 916
   Wybory 3751
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1459
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 838
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 1044
     Wybory samorządowe 2014 3692
     Wybory do Izb Rolniczych 824
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1538
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 876
     Referendum ogólnokrajowe 1178
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1576
     Wybory samorządowe 2018 1937
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2575
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2863
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 8929
     2017 rok 399
     2018 rok 416
   Ochrona Danych Osobowych- RODO 348
   Realizacja Projektów 179
Organy
   Wójt Gminy 12269
     Kontakt 2498
     Dyżury 1964
    ›    Zarządzenia 2013 rok 6745
    ›    Zarządzenia 2014 rok 4846
    ›    Zarządzenia 2015 rok 6583
    ›    Zarządzenia 2016 rok 4639
    ›    Zarządzenia 2017 rok 2268
     Zarządzenia 642
    ›    Zarządzenia 2018 rok 2342
   Zastępca Wójta Gminy 8089
   Sekretarz 5135
   Skarbnik 4925
   Rada Gminy 8610
     Przewodniczący Rady 3144
     Skład Rady 4651
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 810
     Sesje 8446
    ›    Plany pracy Rady Gminy 3091
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 2807
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023 53
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy 102
    ›    Protokoły 2010 rok 3255
    ›    Protokoły 2011 rok 3218
    ›    Protokoły 2012 rok 3398
    ›    Protokoły 2013 rok 1911
    ›    Protokoły 2014 rok 1409
    ›    Protokoły 2015 rok 1301
    ›    Protokoły 2016 rok 1950
    ›    Protokoły 2017 rok 813
    ›    Protokoły 2018 rok 644
     Protokoły 134
     Uchwały Rady Gminy 6670
    ›    Rok 2012 6268
    ›    Rok 2013 4095
    ›    Rok 2014 5519
    ›    Rok 2015 5020
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 4734
    ›    Rok 2016 3227
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 3592
    ›    Rok 2017 2826
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 2586
    ›    Rok 2018 2525
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 1768
     Dyżury radnych 2417
   Komisje Rady 4883
    ›    Przedmiot działania 1706
    ›    Skład osobowy 2546
    ›    Posiedzenia komisji 1123
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1541
    ›    Plan pracy 2990
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 865
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 861
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 692
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 319
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 325
    ›    Przedmiot działania 1716
    ›    Skład osobowy 1803
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1498
    ›    Plan pracy 3090
    ›    Posiedzenia komisji 1415
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 884
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 890
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 649
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 421
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 125
    ›    Przedmiot działania 2051
    ›    Skład osobowy 1836
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1370
    ›    Plan pracy 2959
    ›    Posiedzenia komisji 1155
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 799
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 757
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 607
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 347
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 117
     Komisja Rewizyjna 1399
    ›    Skład osobowy 1768
    ›    Plan pracy 2799
    ›    Posiedzenia komisji 1250
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 1138
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 901
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 923
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 464
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 175
   Urząd Stanu Cywilnego 9277
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 563
Prawo Lokalne
   Statut 6869
   Regulamin 5937
   Budżet 5262
     Budżet Gminy na 2010 rok 1478
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 753
     Budżet Gminy na 2011 rok 1547
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 893
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1238
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 849
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 826
     Budżet Gminy na 2012 rok 1364
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1656
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 613
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 822
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1334
     Budżet Gminy na 2013 rok 1698
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 744
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 2306
     Budżet Gminy na 2014 rok 1050
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 575
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 2070
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 991
     Emisja obligacji 1681
     Budżet Gminy na 2015 rok 863
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 419
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 2101
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 821
     Budżet Gminy na 2016 rok 743
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 611
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 460
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 559
     Budżet Gminy na 2017 rok 274
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 332
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 313
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 232
     Budżet Gminy na 2018 rok 274
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 152
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 277
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 93
     Opinie RIO 2490
   Podatki i opłaty lokalne 4871
     Podatek od nieruchomości 5691
     Podatek od środków transportowych 3638
     Podatek rolny 4237
     Podatek leśny 2411
     Podatek od posiadania psów 1792
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2996
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1632
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 228
     Opłata targowa 1786
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1389
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1366
   Informacje Urzędu 5077
     Ustalenia pokontrolne 1698
    ›    2011 rok 1074
    ›    2012 rok 1141
    ›    2013 rok 1018
    ›    2014 rok 1120
    ›    2015 rok 517
    ›    2016 rok 518
    ›    2017 rok 410
    ›    2018 rok 235
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 350
   Informacja publiczna 622
   Petycje 715
     2016 397
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 665
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 284
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 340
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 182
     2017 rok 199
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 331
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 275
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 280
     2018 rok 71
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 209
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 123
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 77
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4527
   Zagospodarowanie przestrzenne 20790
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2557
   Pozostałe 3812
     Informacja o zabytkach 642
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1399
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 4203
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1254
   Ochrona środowiska 4751
     Informacja o środowisku 13038
     Informacja o środowisku 2014 rok 2081
     Informacja o środowisku 2015 rok 1943
     Informacja o środowisku 2016 rok 2069
     Informacja o środowisku 2017 rok 1643
     Informacja o środowisku 2018 rok 551
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 769
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 843
     Czyste powietrze 326
     Jak segregować odpady - Informacje 77
     Program "AURA" 66
     Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 168
   Odnawialne Źródła Energii 1059
   Publicznie dostępny wykaz danych 624
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 378
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15688
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 1043
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 16867
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1325
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 353
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 14969
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 459
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 252
   Zapytania ofertowe 53376
   2016 rok 8631
   2017 rok 8340
   2018 rok 14545
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 1004
     Druki - podatki gminne 619
     Druki - odpady komunalne 504
     Druki - planowanie przestrzenne 576
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 266
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 118
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 164
     Druki - różne 492
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 235
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2598
Inne
   Jednostki organizacyjne 7686
    ›    Kontakt 1745
    ›    Kierownictwo 2158
    ›    Statut 1883
    ›    Regulamin 1347
    ›    Struktura organizacyjna 1306
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6009
    ›    Ogłoszenia 2351
    ›    Aktualności 633
    ›    Kierownictwo 1213
    ›    Statut 936
    ›    Kontakt 1314
     Gminna Biblioteka Publiczna 108
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3521
    ›    Kontakt 1327
    ›    Kierownictwo 1272
    ›    Statut 846
    ›    Regulamin 819
    ›    Struktura organizacyjna 781
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 470
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 304
    ›    Protokoły 2016 rok 221
    ›    Uchwały 2016 rok 213
    ›    Protokoły 2017 rok 167
    ›    Uchwały 2017 rok 201
    ›    Uchwały 2018 rok 123
    ›    Kontakt 1149
    ›    Kierownictwo 1089
    ›    Statut 830
    ›    Regulamin 855
    ›    Struktura organizacyjna 815
    ›    Aktualności 343
     Placówki oświatowe 2081
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2505
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2823
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 4178
    ›    Aktualności 623
     Centrum Usług Wspólnych 324
    ›    Statut 288
    ›    Regulamin 156
    ›    Kierownictwo 243
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO 186
   Jednostki pomocnicze 4662
     Sołectwa 2704
    ›    Statut Sołectwa 1247
    ›    Wykaz sołtysów 2737
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3725
     Stowarzyszenia zwykłe 1246
   Rejestr Instytucji Kultury 1925
   Oświadczenia majątkowe 22426
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 784
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 943
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 1216
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 401
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 742
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 170
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 559
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 724
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r. 137
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r. 60
   Kontrola zarządcza 854
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 659
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 470
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 402
   Informacje nieudostępnione 3929
   Redakcja Biuletynu 5460