Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN692881
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ123257
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 123257
   Godziny urzędowania 5961
   Program RODZINA 500+ 1468
   Organizacje pożytku publicznego 2229
   Struktura organizacyjna 15587
   Ogłoszenia o konkursach 712
     2017 rok 899
     2018 rok 28
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 1166
     2017 rok 2273
     2018 rok 60
   Zaproszenia 431
     2017 rok 366
     2018 rok 9
   Nabór pracowników 1186
     2017 rok 1196
     2018 rok 51
   Wybory 2967
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1221
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 561
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 645
     Wybory samorządowe 2014 2767
     Wybory do Izb Rolniczych 593
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1028
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 618
     Referendum ogólnokrajowe 913
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 921
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2276
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2486
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 5872
     2017 rok 151
     2018 rok 11
Organy
   Wójt Gminy 11152
     Kontakt 2383
     Dyżury 1863
    ›    Zarządzenia 2013 rok 5388
    ›    Zarządzenia 2014 rok 3783
    ›    Zarządzenia 2015 rok 4132
    ›    Zarządzenia 2016 rok 3322
    ›    Zarządzenia 2017 rok 1211
     Zarządzenia 390
    ›    Zarządzenia 2018 rok 18
   Zastępca Wójta Gminy 7162
   Sekretarz 4927
   Skarbnik 4621
   Rada Gminy 7976
     Przewodniczący Rady 2756
     Skład Rady 4192
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 483
     Sesje 7571
    ›    Plan pracy 2637
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 1531
    ›    Protokoły 2010 rok 2978
    ›    Protokoły 2011 rok 2938
    ›    Protokoły 2012 rok 2966
    ›    Protokoły 2013 rok 1609
    ›    Protokoły 2014 rok 1141
    ›    Protokoły 2015 rok 1020
    ›    Protokoły 2016 rok 1605
    ›    Protokoły 2017 rok 462
    ›    Protokoły 2018 rok 15
     Protokoły 9
     Uchwały Rady Gminy 6357
    ›    Rok 2012 5031
    ›    Rok 2013 3392
    ›    Rok 2014 3909
    ›    Rok 2015 3263
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3201
    ›    Rok 2016 2314
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 2658
    ›    Rok 2017 1116
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 1489
    ›    Rok 2018 12
    ›    Projekty uchwał 2018 rok 33
     Dyżury radnych 2289
   Komisje Rady 4589
    ›    Przedmiot działania 1547
    ›    Skład osobowy 2157
    ›    Posiedzenia komisji 1013
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1424
    ›    Plan pracy 2559
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 643
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 645
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 482
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 117
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 6
    ›    Przedmiot działania 1519
    ›    Skład osobowy 1604
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1289
    ›    Plan pracy 2674
    ›    Posiedzenia komisji 1289
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 647
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 602
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 459
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 104
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 5
    ›    Przedmiot działania 1906
    ›    Skład osobowy 1626
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1292
    ›    Plan pracy 2602
    ›    Posiedzenia komisji 1045
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 626
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 578
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 431
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 123
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 4
     Komisja Rewizyjna 1300
    ›    Skład osobowy 1489
    ›    Plan pracy 2466
    ›    Posiedzenia komisji 1116
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 835
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 691
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 525
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 137
    ›    Protokoły Komisji 2018 rok 3
   Urząd Stanu Cywilnego 8100
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 313
Prawo Lokalne
   Statut 6221
   Regulamin 5474
   Budżet 5043
     Budżet Gminy na 2010 rok 1356
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 645
     Budżet Gminy na 2011 rok 1413
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 772
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1039
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 702
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 698
     Budżet Gminy na 2012 rok 1248
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1410
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 507
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 715
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 1011
     Budżet Gminy na 2013 rok 1371
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 617
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1710
     Budżet Gminy na 2014 rok 910
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 456
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1540
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 780
     Emisja obligacji 1294
     Budżet Gminy na 2015 rok 709
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 325
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1301
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 666
     Budżet Gminy na 2016 rok 573
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 459
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 334
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 380
     Budżet Gminy na 2017 rok 156
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 174
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 131
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 114
     Budżet Gminy na 2018 rok 5
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku 3
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok 2
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok 4
     Opinie RIO 1668
   Podatki i opłaty lokalne 4495
     Podatek od nieruchomości 4914
     Podatek od środków transportowych 3154
     Podatek rolny 3809
     Podatek leśny 2175
     Podatek od posiadania psów 1710
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2659
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1512
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 142
     Opłata targowa 1624
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1295
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1305
   Informacje Urzędu 4860
     Ustalenia pokontrolne 1563
    ›    2011 rok 888
    ›    2012 rok 890
    ›    2013 rok 831
    ›    2014 rok 864
    ›    2015 rok 387
    ›    2016 rok 350
    ›    2017 rok 214
    ›    2018 rok 2
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 211
   Informacja publiczna 378
   Petycje 513
     2016 272
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 472
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 199
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 195
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 83
     2017 rok 91
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 153
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 145
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 97
     2018 rok 3
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 2
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 2
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 2
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4123
   Zagospodarowanie przestrzenne 19063
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2094
   Pozostałe 3590
     Informacja o zabytkach 487
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1289
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 3931
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1136
   Ochrona środowiska 4182
     Informacja o środowisku 11573
     Informacja o środowisku 2014 rok 1662
     Informacja o środowisku 2015 rok 1525
     Informacja o środowisku 2016 rok 1539
     Informacja o środowisku 2017 rok 968
     Informacja o środowisku 2018 rok 12
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 600
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 605
     Czyste powietrze 206
     Jak segregować odpady - Informacje 5
   Odnawialne Źródła Energii 399
   Publicznie dostępny wykaz danych 332
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 20
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15253
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 858
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 15153
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 1014
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 258
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok 302
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok 21
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 22
   Zapytania ofertowe 40460
   2016 rok 8044
   2017 rok 5874
   2018 rok 100
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 629
     Druki - podatki gminne 387
     Druki - odpady komunalne 249
     Druki - planowanie przestrzenne 238
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 138
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 30
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 31
     Druki - różne 300
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 78
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2216
Inne
   Jednostki organizacyjne 7008
    ›    Kontakt 1549
    ›    Kierownictwo 1844
    ›    Statut 1670
    ›    Regulamin 1189
    ›    Struktura organizacyjna 1174
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5358
    ›    Ogłoszenia 1732
    ›    Aktualności 255
    ›    Kierownictwo 1060
    ›    Statut 801
    ›    Kontakt 1134
     Gminna Biblioteka Publiczna 13
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3205
    ›    Kontakt 1079
    ›    Kierownictwo 1087
    ›    Statut 717
    ›    Regulamin 697
    ›    Struktura organizacyjna 689
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 305
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 142
    ›    Protokoły 2016 rok 126
    ›    Uchwały 2016 rok 116
    ›    Protokoły 2017 rok 64
    ›    Uchwały 2017 rok 67
    ›    Uchwały 2018 rok 2
    ›    Kontakt 1034
    ›    Kierownictwo 985
    ›    Statut 738
    ›    Regulamin 788
    ›    Struktura organizacyjna 750
    ›    Aktualności 176
     Placówki oświatowe 1956
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 2004
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 2316
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 3562
    ›    Aktualności 135
     Centrum Usług Wspólnych 121
    ›    Statut 91
    ›    Regulamin 64
    ›    Kierownictwo 106
   Jednostki pomocnicze 4373
     Sołectwa 2563
    ›    Statut Sołectwa 1103
    ›    Wykaz sołtysów 2326
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3592
     Stowarzyszenia zwykłe 1147
   Rejestr Instytucji Kultury 1633
   Oświadczenia majątkowe 18260
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 637
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 672
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 957
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 198
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 376
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 18
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok 14
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok 11
   Kontrola zarządcza 628
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 363
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 129
     Kontrola zarządcza za 2017 rok 5
   Informacje nieudostępnione 3763
   Redakcja Biuletynu 5015