artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXVI.278.2022

UCHWAŁA NR XXXVI.278.2022 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
artykuł nr 2

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XXV.207.2021

UCHWAŁA Nr XXV.207.2021 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
artykuł nr 5

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.