artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2023 roku

Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLV.367.2023

UCHWAŁA NR XLV.367.2023 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 145.2023

ZARZĄDZENIE NR 145.2023 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXVI.278.2022

UCHWAŁA NR XXXVI.278.2022 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok