artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XXV.207.2021

UCHWAŁA Nr XXV.207.2021 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
artykuł nr 3

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 92.2021

ZARZĄDZENIE NR 92.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XVII.132.2020

UCHWAŁA NR XVII.132.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok