artykuł nr 1

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 10

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 10
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/X/2022 zawartej w dniu 23 listopada 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 130.200,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 
  Wójt Gminy Imielno  
      (-) Zbigniew Huk

 

artykuł nr 2

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 9

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/IX/2022 zawartej w dniu 23 listopada 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 71 190,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Wójt Gminy Imielno  
 (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 3

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 8

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 8
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/VIII/2022 zawartej w dniu 25 października 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 75 040,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
 
  Wójt Gminy Imielno  
 (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 4

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 7

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 7
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/VII/2022 zawartej w dniu 23 września 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 70 980,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.
 
                                      Wójt Gminy Imielno  
                                (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 5

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 6

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/VI/2022 zawartej w dniu  17 sierpnia 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 81.690,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 
                                    Wójt Gminy Imielno
                                      (-) Zbigniew Huk