artykuł nr 1

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/VI/2024 zawartej w dniu 20 maja 2024r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 24.990,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 czerwca 2024r. do 30 czerwca 2024r.
 
 Wójt Gminy Imielno
(-) Michał Sobczyk
artykuł nr 2

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/V/2024 zawartej w dniu 22 kwietnia 2024r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 30.380,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 1 maja 2024r. do 31 maja 2024r.
 
Wójt Gminy Imielno    
(-) Michał Sobczyk
artykuł nr 3

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/IV/2024 zawartej w dniu 26 marca 2024r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 29 400,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.
 
 Wójt Gminy Imielno  
(-) Michał Sobczyk
artykuł nr 4

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/III/2024 zawartej w dniu 4 marca 2024 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 30 380,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.

 

  Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

artykuł nr 5

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/II/2024 zawartej w dniu 7 lutego 2024r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 26 530,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.

 

Wójt Gminy Imielno  

 (-) Zbigniew Huk