artykuł nr 1

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 5

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 5
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/V/2022 zawartej w dniu 15 lipca 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 103.250,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
 
Wójt Gminy Imielno  
 (-) Zbigniew Huk
 
artykuł nr 2

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 4

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/IV/2022 zawartej w dniu 27 czerwca 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 129 430,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców  z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
                            Wójt Gminy Imielno  
  (-) Zbigniew Huk

 

artykuł nr 3

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu 3

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/III/2022 zawartej w dniu 18 maja 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 215 680,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 01 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.
Wójt Gminy Imielno  
 (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 4

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy Nr 8/II/2022 zawartej w dniu 13 kwietnia 2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, Gmina Imielno pozyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 380 240,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
Przyznane środki finansowe z Funduszu Pomocy będą przeznaczone za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 19 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
Wójt Gminy Imielno
 (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 5

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców w terenu Ukrainy

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie Porozumienia Nr 65/2022 z dnia 17 marca 2022 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Imielno,  Gmina Imielno pozyskała dotację celową w kwocie 289.800 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz konieczności pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy.
Przyznana dotacja celowa z ogólnej rezerwy budżetowej będzie przeznaczona na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w okresie od 25 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.
 
  Wójt Gminy Imielno  
 (-) Zbigniew Huk