artykuł nr 1

Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Imielno:

1. Komisja Rewizyjna

2. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa

3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

4. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji