artykuł nr 1

Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Imielno:1. Komisja Rewizyjna2. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych4. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska