artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie - Gminna Ewidencja Zabytków
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o terminie przeprowadzenia kontroli w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 10: 00
w miejscowości Motkowice, Stawy, gm. Imielno oraz Umianowice, gm. Kije.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie