artykuł nr 1

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. znak: GM-DOK-3.7700.48.2021.EP

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września  2021 r. znak: GM-DOK-3.7700.48.2021.EP dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – Etap I” Zadanie nr 11: Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2021 r. znak: IR.II.7840.3.3.2021 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn. ,,Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 - etap I” – zadanie nr 3 pn.: ,,Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia – Parcela – (polder Skowronów)”
artykuł nr 3

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2021r. znak: GM-DOK_3.7700.48.2021.EP

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2021r. znak: GM-DOK_3.7700.48.2021.EP, o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych wymaganych w ramach realizacji projektu pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000- etap I”- zadanie nr 11 pn.: „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy”

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. znak: IR.II.7840.3.3.2021,

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. znak: IR.II.7840.3.3.2021, dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000- etap I”- zadanie nr 3 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela- (polder Skowronów)”.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE ŚO-V.7422.19.2021

OBWIESZCZENIE ŚO-V.7422.19.2021