artykuł nr 11

ASF - Gmina Imielno objęta ograniczeniami I (tzw. niebieska strefa)

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie z dn. 09.11.2021 r. informujące, iż w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w powiecie kieleckim gmina Chmielnik, gmina Imielno, gmina Jędrzejów, gmina Sobków zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami I (tzw. niebieska strefa).

artykuł nr 12

Szczepienie lisów

Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przeprowadzeniu w dniach 18 - 23 listopada 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (dodatkowa akcja szczepienia).

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 7 -12 października 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 7 -12 października 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
artykuł nr 14

Ogłoszenie Wójta Gminy Imielno z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu

Ogłoszenie Wójta Gminy Imielno z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu
artykuł nr 15

Pismo Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

Pismo Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego w sprawie przeprowadzania badania ankietowego wśród osób prowadzących własne gospodarstwa rolne w celu opracowania raportu dotyczącego popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.