artykuł nr 1

Korekty Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 rok

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

obrazek
artykuł nr 5

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok - korekty