Oświadczenia majątkowe

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.
Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok uzupełnienie
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok