Oświadczenia majątkowe

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.
Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok uzupełnienie
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2022 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP w Imielnie wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe Dyrektorów SSP wg stanu na dzień 29 i 31 sierpnia 2023 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2023 rok
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2023 rok
Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.07.2023r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora CUW w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora CUW w Imielnie w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika GOPS w Imielnie w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Imielno na dzień objęcia stanowiska
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie na dzień 29.02.2024r.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Imielno na dzień 29.02.2024r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie na rozpoczęcie kadencji 2024
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Imielno na rozpoczęcie kadencji 2024