artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: BGP.271.1.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: BGP.271.1.2018. Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2018-2019
Numer referencyjny: BGP.271.1.2018
 

artykuł nr 3

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie:Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno PKZ.271.9.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno PKZ.271.9.2018

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na; Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno, postępowania znak: PKZ.271.9.2018

artykuł nr 5

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: PKZ.271.4.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - Postępowanie: PKZ.271.4.2018. Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno.