artykuł nr 1

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno

Postępowanie nr PKZ.271.3.2022 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 zadania:

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Grudzyny

Zadanie 3:  - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Mierzwin

Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Motkowice

 

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/57091/details

 

 

artykuł nr 2

Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków

Postępowanie nr DOD.271.2.2022 „Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m”

Przedmiotem zamówienia  inwestycji jest budowa chodnika przy drodze gminnej o nr 326001T  Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m od  km 0+000 do km 1+725

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

 

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/51510/details

 

artykuł nr 3

Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m

Postępowanie nr DOD.271.1.2022 „Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m”

Przedmiotem zamówienia  inwestycji jest budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m.

 

Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr 326001T  Mierzwin-Bełk-Kwasków na długości 1725m od

km 0+000 do km 1+725

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/49721/details