artykuł nr 1

Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Imielno Postępowanie nr DOD.271.3.2022 „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Imielno”

Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Imielno
Postępowanie nr DOD.271.3.2022 „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Imielno”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z dedykowanym do niego osprzętem, tj. kosiarka bijakowa, ładowacz czołowy, piaskarka, pług do śniegu, przyczepa.
 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
 
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/72034/details
artykuł nr 2

Zakup autobusu szkolnego

Postępowanie nr CUW.271.1.2022 „Zakup autobusu szkolnego”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Imielno. 

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/66062/details

artykuł nr 3

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno

 

Postępowanie nr PKZ.271.6.2022 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 zadania:

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Grudzyny

Zadanie 3:  - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Mierzwin

Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Motkowice

 

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

 

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/64345/details

 

artykuł nr 4

Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno

Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej  w Gminie Imielno
Postępowanie nr PKZ.271.5.2022 „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej  w Gminie Imielno”
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1: Instalacja i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie, Samorządowa  Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie.
Część 2: Instalacja i montaż pomp ciepła  i paneli  fotowoltaicznych:  Ośrodek Zdrowia Opatkowice Murowane, Punkt Przedszkolny w Stawach, Gminy Ośrodek Zdrowia Imielno, Urząd Gminy Imielno, Budynek Administracyjny w Imielnie.
Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/63156/details
artykuł nr 5

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno

Postępowanie nr PKZ.271.4.2022 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 zadania:

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Grudzyny

Zadanie 3:  - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Mierzwin

Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Motkowice

 

 Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/61336/details