artykuł nr 1

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja o wyborze oferty - Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej pn.: XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno
artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dla zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno"
artykuł nr 3

Odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big-Bag z terenu gminy Imielno

Wójt Gminy Imielno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big-Bag z terenu gminy Imielno, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 31.03.2022 r.

 

artykuł nr 4

Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej pn.: XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

Wójt Gminy Imielno zaprasza do składania ofert na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.: XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno

artykuł nr 5

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VIII

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VIII”

Postępowanie: PKZ.271.1.2022