Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna28611
   Dane podstawowe141351
   Godziny urzędowania8109
   Program RODZINA 500+4309
   DOBRY START1132
   Organizacje pożytku publicznego4319
   Struktura organizacyjna19365
   KONSULTACJE SPOŁECZNE175
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia7333
     2021 rok2680
     2022 rok103
   Ostrzeżenia meterologiczne236
   Wybory5530
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 roku, ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 roku638
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym1278
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych1597
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza3220
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO3773
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI18331
     2022 rok1625
   Ochrona Danych Osobowych- RODO1441
   Realizacja Projektów857
   Deklaracja dostępności885
   Raport o stanie zapewnienia dostępności pomiotu publicznego118
   NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ125
Organy
   Wójt Gminy18241
     Kontakt5938
     Dyżury2463
    ›    Zarządzenia 2004 rok6598
    ›    Zarządzenia 2005 rok24236
    ›    Zarządzenia 2006 rok14872
    ›    Zarządzenie 2007 rok17556
    ›    Zarządzenia 2008 rok7850
    ›    Zarządzenia 2009 rok8682
    ›    Zarządzenia 2010 rok12260
    ›    Zarządzenia 2011 rok9954
    ›    Zarządzenia 2012 rok8066
    ›    Zarządzenia 2013 rok10432
    ›    Zarządzenia 2014 rok8394
    ›    Zarządzenia 2015 rok11387
    ›    Zarządzenia 2016 rok8072
    ›    Zarządzenia 2017 rok5683
     Zarządzenia2122
    ›    Zarządzenia 2018 rok6383
    ›    Zarządzenia 2019 rok5255
    ›    Zarządzenia 2020 rok4005
    ›    Zarządzenia 2021 rok2427
    ›    Zarządzenia 2022 rok48
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok270
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok249
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok263
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok272
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok242
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok226
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok172
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok152
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok575
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok770
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2020 rok289
    ›     Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2020 rok241
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok14
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok9
    ›    Informacja do raportu ostanie Gminy Imielno za 2021 rok3
    ›    Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Gminy Imielno za 2021 rok3
   Zastępca Wójta Gminy11569
   Sekretarz Gminy6213
   Skarbnik6020
   Rada Gminy11518
     Przewodniczący Rady4017
     Skład Rady6043
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-20181415
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023532
     Sesje11074
    ›    Plany pracy Rady Gminy4378
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-20185490
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-20232609
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy3641
     Interpelacje i zapytania radnych521
    ›    Protokoły 2010 rok4059
    ›    Protokoły 2011 rok4083
    ›    Protokoły 2012 rok4426
    ›    Protokoły 2013 rok2739
    ›    Protokoły 2014 rok2173
    ›    Protokoły 2015 rok2080
    ›    Protokoły 2016 rok2870
    ›    Protokoły 2017 rok1796
    ›    Protokoły 2018 rok1669
     Protokoły 603
    ›    Protokoły 2019 rok1034
    ›    Protokoły 2020 rok548
    ›    Protokoły 2021 rok207
    ›    Protokoły 2022 rok9
     Uchwały Rady Gminy8165
    ›    Rok 20118093
    ›    Rok 20128927
    ›    Rok 20136753
    ›    Rok 20149251
    ›    Rok 20158387
    ›    Rok 20166225
    ›    Rok 20176161
    ›    Projekty uchwał 2017 rok5627
    ›    Rok 20186522
    ›    Projekty uchwał 2018 rok4574
    ›    Rok 20193674
    ›    Projekty uchwał 2019 rok2786
    ›    Rok 20202825
    ›    Projekty uchwał 2020 rok2283
    ›    Rok 20211130
    ›     Projekty uchwał 2021 rok1087
    ›    Rok 202222
    ›    Projekty uchwał 2022 rok38
     Dyżury radnych2984
   Komisje Rady5781
    ›    Przedmiot działania2021
    ›    Skład osobowy3369
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa1855
    ›    Plan pracy3829
    ›    Przedmiot działania2072
    ›    Skład osobowy2471
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska1855
    ›    Plan pracy4046
    ›    Przedmiot działania2323
    ›    Skład osobowy2502
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych1738
    ›    Plan pracy3880
     Komisja Rewizyjna1723
    ›    Skład osobowy2460
    ›    Plan pracy3663
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji277
    ›    Skład osobowy343
   Urząd Stanu Cywilnego13673
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1076
Prawo Lokalne
   Statut7962
   Regulamin7141
   Rejestr umów1200
   Budżet6317
     Budżet Gminy na 2010 rok1726
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok1004
     Budżet Gminy na 2011 rok1866
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku1294
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok1615
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok1124
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok1129
     Budżet Gminy na 2012 rok1613
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok2309
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku872
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok1092
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok1732
     Budżet Gminy na 2013 rok2043
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku1027
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok3432
     Budżet Gminy na 2014 rok1383
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku803
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok3049
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok1415
     Emisja obligacji2411
     Budżet Gminy na 2015 rok1180
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku691
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok3626
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok1122
     Budżet Gminy na 2016 rok1077
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku1022
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok845
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok921
     Budżet Gminy na 2017 rok593
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku622
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok676
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok581
     Budżet Gminy na 2018 rok730
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku426
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok771
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok744
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok568
     Budżet Gminy na 2019 rok498
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 409
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok386
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok296
     Budżet Gminy na 2020 rok608
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 267
    ›    Sprawozdania budżetowe 2020 rok368
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2020 rok175
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2020 rok93
     Budżet Gminy na 2021 rok328
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 159
    ›    Sprawozdania budżetowe 2021 rok192
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2021 rok94
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2021rok65
     Budżet Gminy Imielno na 2022 rok8
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2022 rok7
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2022 rok3
    ›    Sprawozdania budżetowe 2022 rok5
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 3
     Opinie RIO4377
   Podatki i opłaty lokalne6429
     Podatek od nieruchomości7234
     Podatek od środków transportowych4407
     Podatek rolny5423
     Podatek leśny2780
     Podatek od posiadania psów2237
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę4391
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej1943
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych667
     Opłata targowa2242
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy1657
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej1661
   Informacje Urzędu5742
     Ustalenia pokontrolne2088
    ›    2011 rok1382
    ›    2012 rok1590
    ›    2013 rok1365
    ›    2014 rok1765
    ›    2015 rok840
    ›    2016 rok860
    ›    2017 rok912
    ›    2018 rok625
    ›    2019 rok370
    ›    2020 rok267
    ›    2021 rok158
    ›    2022 rok2
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego746
   Informacja publiczna1199
   Petycje1443
   Petycje do Wójta Gminy Imielno499
     2016642
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno992
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno545
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015598
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016440
     2017 rok471
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno624
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno545
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017588
     2018 rok308
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno556
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno416
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018368
     2019 rok315
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno353
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno313
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019275
     2020 rok363
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno386
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno404
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020274
     2021 rok250
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno245
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno185
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021181
     2022 rok11
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno9
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno10
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 20226
     Wnioski adresowane do Gminy67
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY5349
   Zagospodarowanie przestrzenne26171
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 4457
   Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023205
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja1347
   Pozostałe4323
     Informacja o zabytkach933
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1631
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy4903
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1511
   Ochrona środowiska7863
     Decyzje środowiskowe88
     Informacja o środowisku16307
     Informacja o środowisku 2014 rok2731
     Informacja o środowisku 2015 rok2912
     Informacja o środowisku 2016 rok3240
     Informacja o środowisku 2017 rok2813
     Informacja o środowisku 2018 rok1443
     Informacja o środowisku 2019 rok548
     Informacja o środowisku 2020 rok1454
     Informacja o środowisku 2021 rok790
     Informacja o środowisku 2022 rok32
     Plan gospodarki niskoemisyjnej1339
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest1616
     Czyste powietrze695
     Jak segregować odpady - Informacje536
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno1321
     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE IMIELNO 80
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków67
   Rolnictwo190
   Odnawialne Źródła Energii2982
   Publicznie dostępny wykaz danych1220
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów1833
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok16733
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok1453
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok18730
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok2036
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok661
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok19393
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok927
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok455
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok18182
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok990
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok404
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok30288
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok933
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok497
   Ogłoszenia przetargów 2021 rok14629
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok600
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2021 rok636
   Ogłoszenia przetargów 2022 rok135
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2022 rok31
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok41
   Zapytania ofertowe 2022 rok288
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania2663
     Druki - podatki gminne1551
     Druki - drogi164
     Druki - odpady komunalne586
     Druki - planowanie przestrzenne1736
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego786
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej592
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew714
     Druki - różne1260
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno625
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej3340
Inne
   Jednostki organizacyjne10449
    ›    Kontakt2752
    ›    Kierownictwo3126
    ›    Statut2654
    ›    Regulamin1720
    ›    Struktura organizacyjna1801
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10571
    ›    Ogłoszenia8103
    ›    Aktualności2995
    ›    Budżet Jednostki499
    ›    Kierownictwo1577
    ›    Statut1258
    ›    Kontakt2047
     Gminna Biblioteka Publiczna855
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej255
     Gminny Ośrodek Zdrowia5320
    ›    Kontakt2149
    ›    Kierownictwo1949
    ›    Statut1192
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie841
    ›    Kontakt1461
    ›    Kierownictwo1363
    ›    Statut1071
    ›    Regulamin1051
    ›    Struktura organizacyjna1018
    ›    Aktualności601
     Placówki oświatowe2594
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie6023
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie5005
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach6295
    ›    Aktualności2768
     Centrum Usług Wspólnych1549
    ›    Statut682
    ›    Regulamin463
    ›    Kierownictwo790
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO756
   Jednostki pomocnicze6261
     Sołectwa3504
    ›    Statut Sołectwa1668
    ›    Wykaz sołtysów4608
   Stowarzyszenia i związki członkowskie4152
     Stowarzyszenia zwykłe1514
   Rejestr Instytucji Kultury2953
   Oświadczenia majątkowe28839
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok678
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok1129
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 448
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok1191
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok1299
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.475
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.345
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.354
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.366
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok426
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok1006
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.266
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.280
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.106
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok141
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok361
   Kontrola zarządcza1397
     Kontrola zarządcza za 2015 rok1134
     Kontrola zarządcza za 2016 rok1011
     Kontrola zarządcza za 2017 rok967
     Kontrola zarządcza za 2018 rok404
     Kontrola zarządcza za 2019 rok358
     Kontrola zarządcza za 2020 rok164
   Informacje nieudostępnione4418
   Redakcja Biuletynu6066
Łączna liczba odwiedzin:1294262