artykuł nr 1

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl