artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Imielno: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie 2. Gminny Ośrodek POmocy Społecznej w Imielnie 3. Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie 4. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 8. Gminne Gimnazjum w Sobowicach