główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX.125.2016

UCHWAŁA NR XIX.125.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów

Załączniki:
Uchwała Nr XIX.125.2016 199 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX.124.2016

UCHWAŁA NR XIX.124.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanych strażnicami dla
Ochotniczych Straży Pożarnych

Załączniki:
Uchwała Nr XIX.124.2016 310 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX.123.2016

UCHWAŁA NR XIX.123.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026

Załączniki:
Załącznik MB
Uchwała Nr XIX.123.2016 239 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX.122.2016

UCHWAŁA Nr XIX.122.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Załączniki:
Uchwała Nr XIX.122.2016 212 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX.121.2016

UCHWAŁA NR XIX.121.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia, warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania
rozwoju sportu w Gminie Imielno