główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz Radnych Rady Gminy Imielno kadencja 2018-2023

Wykaz Radnych Gminy Imielno kadencja 2018-2023

1. Antas Ryszard

2. Cebulski Dariusz

3. Deka Gabriela

4. Domagała Grażyna

5. Domagała Stanisław

6. Grzelec Jan

7. Kanarek Zdzisław

8. Krążek Michał

9. Kukuryk Stanisław

10. Misztal Michał

11. Szczepański Bogumił

12. Świetlik Józef

13. Węglowski Zbigniew

14. Zawada Jan

15. Zygan Zdzisław