główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VII.57.2019

UCHWAŁA NR VII.57.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 

Załączniki:
Uchwała Nr VII.57.2019 243 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VII.56.2019

UCHWAŁA Nr VII.56.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII.56.2019 471 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII.55.2019

UCHWAŁA  NR VII.55.2019 RADY  GMINY  W IMIELNIE z dnia  27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno

 

Załączniki:
Uchwała Nr VII.55.2019 299 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII.54.2019

UCHWAŁA NR VII.54.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

 

Załączniki:
Uchwała Nr VII.54.2019 232 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII.53.2019

UCHWAŁA  NR VII.53.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Załączniki:
Załącznik Nr 2 809 KB
Załącznik Nr 1 829 KB
Uchwała Nr VII.53.2019 367 KB