Uchwała Nr V.38.2019

UCHWAŁA Nr V.38.2019 RADY GMINY W IMILENIE z dnia  27 lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2019- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr V.38.2019   111.228 KB
Załącznik Nr 1   1.544 MB
Załącznik Nr 2   602.456 KB
Załącznik Nr 3   82.539 KB
Protokół głosowania   236.944 KB

Uchwała Nr V.37.2019

UCHWAŁA NR V.37.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr V.37.2019   128.724 KB
Załącznik   368.713 KB
Protokół głosowania   235.767 KB

Uchwała Nr V.36.2019

 UCHWAŁA Nr V.36.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr V.36.2019   145.858 KB
Załącznik   296.467 KB
Protokół głosowania   236.559 KB

Uchwała Nr V.35.2019

UCHWAŁA  Nr V.35.2019 Rady Gminy w  Imielnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr V.35.2019   97.289 KB
Protokół głosowania   235.692 KB

Uchwała Nr V.34.2019

Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Imielno z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023”

 

Załączniki
Uchwała Nr V.34.2019   95.912 KB
Załącznik   5.218 MB
Protokół głosowania   236.304 KB

Uchwała Nr V.33.2019

UCHWAŁA Nr V.33.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Imielno w roku 2019

 

Załączniki
Uchwała Nr V.33.2019   109.688 KB
Załącznik   369.241 KB
Protokół głosowania   235.742 KB

Uchwała Nr V.32.2019

UCHWAŁA Nr V.32.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lutego 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

 

Załączniki
Uchwała Nr V.32.2019   106.552 KB
Załącznik   121.842 KB
Protokół głosowania   235.837 KB

Uchwała Nr V.31.2019

UCHWAŁA  Nr V.31.2019 RADY GMINY IMIELNO z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 

Załączniki
Uchwała Nr V.31.2019   112.359 KB
Protokół głosowania   235.624 KB

Uchwała Nr IV.30.2019

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023”  

Załączniki
Uchwała Nr IV.30.2019   21.381 KB
Załącznik   7.852 MB
Protokół głosowania   235.687 KB

Uchwała Nr IV.29.2019

UCHWAŁA NR IV.29.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.29.2019   22.486 KB
Załącznik   338.337 KB
Protokół głosowania   235.684 KB

Uchwała Nr IV.28.2019

UCHWAŁA NR IV.28.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.28.2019   22.147 KB
Załącznik   193.446 KB
Protokół głosowania   235.211 KB

Uchwała Nr IV.27.2019

UCHWAŁA NR IV.27.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.27.2019   25.878 KB
Załącznik Nr 1   254.831 KB
Załącznik Nr 2   33.120 KB
Protokół głosowania   236.150 KB

Uchwała Nr IV.26.2019

UCHWAŁA NR IV.26.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.26.2019   34.080 KB
Protokół głosowania   235.620 KB

Uchwała Nr IV.25.2019

 UCHWAŁA Nr IV.25.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.25.2019   21.997 KB
Protokół głosowania   235.854 KB

Uchwała Nr IV.24.2019

Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2019-2026

Załączniki
Uchwała Nr IV.24.2019   40.315 KB
Załącznik Nr 1   403.979 KB
Załącznik Nr 2   131.258 KB
Załącznik Nr 3   100.421 KB
Protokół głosowania   235.745 KB

Uchwała Nr IV.23.2019

Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2019 rok Nr IV.23.2019

Załączniki
Uchwała Nr IV.23.2019   92.017 KB
Załącznik Nr 1   343.703 KB
Załącznik Nr 2   865.051 KB
Załącznik Nr 3   86.635 KB
Załącznik Nr 4   84.630 KB
Załącznik Nr 5   46.824 KB
Załącznik Nr 6   101.261 KB
Załącznik Nr 7   36.305 KB
Załącznik Nr 8   19.395 KB
Załącznik Nr 9   31.575 KB
Założenia do budżetu gminy   204.275 KB
Protokół głosowania   235.713 KB