Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki   223.472 KB

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostki
samorządu terytorialnego

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bilans jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

obrazek
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony