główna zawartość
artykuł nr 1

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

artykuł nr 4

BILANSz wykonania budżetupaństwa, jednostkisamorządu terytorialnego

BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostki
samorządu terytorialnego

artykuł nr 5

BILANS jednostki budżetowej isamorządowego zakładubudżetowegosporządzony

Bilans jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

obrazek
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony