główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII.73.2016

Uchwała Nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 20l6r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok