PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy w Imielnie

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy w Imielnie

Protokół pokontrolny

Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Imielnie

Załączniki
Protokół pokontrolny   1.841 MB

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   6.735 MB