główna zawartość
artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronnościw Urzędzie Gminy w Imielnie

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy w Imielnie

artykuł nr 2

Protokół pokontrolny

Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Imielnie

Załączniki:
Protokół pokontrolny MB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB