Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
W roku 2015 do Urzędu Gminy w Imielnie nie wpłynęły  i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).