Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016

Wójta Gminy w Imielnie

 z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Petycje do Wójta Gminy

 

Lp.

Imię  i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego   petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje
o sposobie załatwienia petycji

1. Prezes Zarządu Adam Szulc

Otwórz

 

 

4.05.2018r.     Udzielono odpowiedzi w dniu 18.05.2018r.
2. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 13.09.2018r.      Udzielono odpowiedzi w dniu 25.10.2018r.
3. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 20.09.2018r.      Pismo zostało przekazane do szkół na terenie Gminy Imielno dnia 5.10.2018r.
4. Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz 9.11.2018     Udzielono odpowiedzi   w dniu 13.12.2018r.