Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Samorządowe Szkoły Podstawowe

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

2. Zespół Szkół w Mierzwinie

3. Zespół Szkół w Motkowicach